Katrin Hauspie

Ezechiël. Scharnier tussen Jeremia en Jesaja

De inwoners van Jeruzalem zijn van mening dat de ballingen terecht om hun fouten weggevoerd zijn. De kinderen van deze laatste groep moeten, volgens hen, dan ook de gevolgen blijven dragen. In de twistgesprekken dient Ezechiël die achtergeblevenen scherp van antwoord. Verder lezen →


Ezra 8: december 2010

In dit nummer besteden we aandacht aan de profeet Ezechiël uit het gelijknamige oudtestamentische bijbelboek. We onderzoeken vervolgens de rol van wonderen in het Evangelie volgens Johannes en hun betekenis voor het christelijk geloof. Verder lezen →