kerst

De fratsen van Jezus. Buitenbijbelse teksten over Jezus’ geboorte en kindertijd

De stilte over de kindertijd van Jezus in de evangelies bood latere auteurs de gelegenheid om verder te gaan op de weg die Matteüs en Lucas met hun geboorteverhalen waren ingeslagen: als zoon van God moet Jezus ook als kind een allesbehalve onopgemerkt leven geleid hebben. Verder lezen →


De eenvoud van Maria. Het verhaal van Jezus’ geboorte volgens Lucas

Het is haast een paradox: het kerstverhaal, één van de bekendste bijbelse verhalen, blijkt helemaal niet in de Bijbel voor te komen – of toch niet in de vorm zoals het te vinden is in de talrijke hervertellingen ervan. Verder lezen →


De dromen van Jozef. Het verhaal van Jezus’ geboorte volgens Matteüs

Door Hans Debel in EZRA Bijbels tijdschrift 24: december 2014 Geselecteerde fragmenten Het is ook de manier waarop rond deze tijd van het jaar op scholen en elders het zogenoemde … Verder lezen →


Betlehem: geboorteplaats van de Messias

Wat vertelt het Oude Testament over Betlehem? We bekijken de profetie van Micha en wat Matteüs daarvan maakt, en tot slot vragen we ons af of Jezus nu echt in Betlehem geboren is en waarom twee van de vier evangelisten dat vertellen. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Lucas 1,76-78a

Aan het begin van zijn evangelie opent Lucas voor zijn lezer een tweeluik. Hij kondigt twee geboortes aan, hij verhaalt even nadien ook twee geboortes én hij schetst voor beide kinderen een vooruitblik op hun leven. Het gaat om twee neefjes: Johannes en Jezus. Wie zullen ze worden? Wat zullen ze betekenen? Verder lezen →


Waar zijn de os en de ezel gebleven? De kindheidsevangelies en het Oude Testament

De zogenoemde kindheidsevangelies behoren ongetwijfeld tot de meest tot de verbeelding sprekende passages uit het Nieuwe Testament. Maar in welke mate zijn de auteurs schatplichtig aan het Oude Testament? Verder lezen →