kunst


Filmbespreking: Calvary

In deze bespreking bekijken we de recente speelfilm Calvary als een moderne hervertelling van het evangelie en bijgevolg ook de waardevolle boodschap die deze film uitdraagt. Verder lezen →


‘Erbarme dich, mein Gott’. Enkele theologische overwegingen bij de Matteüspassie van Bach

Aan de vooravond van de Goede Week staan we stil bij de interpretatie van het lijdensverhaal volgens Matteüs in de muzikale compositie van Johann Sebastian Bach. Verder lezen →


In den beginne. De ‘schepping’ in beeld, woord en klank

De Bijbelse scheppingsverhalen willen niet verklaren hoe de wereld en de mens er zijn gekomen. Ze willen veeleer verkondigen dat het leven zin heeft en roepen op tot het streven naar een wereld waarin het goed is om leven. Verder lezen →


Het bijbelboek Genesis in recente literatuur (slot)

De verhalen uit Genesis krijgen eveens een prominente plaats in de filosofische roman Engelen vallen langzaam van de Noorse auteur Karl Ove Knausgård. Zoals de titel aangeeft, peilt het werk naar het wezen en de plaats van de engelen, en hun relatie met God en de mensen. Verder lezen →


Exegetische miniaturen en rubrieken in de Bijbel van Anjou

De initiaalminiaturen bij de boeken van de Bijbel dienen in verluchte bijbelmanuscripten niet louter ter versiering van de beginletter van de tekst, maar hebben tegelijk een exegetische bedoeling. Zij geven de specifieke betekenis aan van het betreffende bijbelboek. Verder lezen →


Het bijbelboek Genesis in recente literatuur

De oude scheppingsverhalen blijven wetenschappers en literatoren inspireren. Ook als we ze vandaag niet langer letterlijk interpreteren, ze fascineren ons omdat we achter die verhalen een diepere boodschap vermoeden Verder lezen →


‘Ik weet dat mijn verlosser leeft’ (Job 19,25-26)

Binnen de actuele wetenschappelijk literatuur bestaat er over weinig kwesties zoveel eensgezindheid als over het feit dat de thematiek van de ‘opstanding uit de dood’ niet tot de kern van de oudtestamentische geloofspunten behoort. Verder lezen →