Luc De Saeger

Paulus in woord en beeld

‘God heeft zijn zoon aan mij geopenbaard opdat ik hem zou verkondigen aan de volkeren’. Woorden van Paulus uit zijn brief aan de Galaten. Net als wij hebben de mensen tot wie Paulus zich hier richt, wellicht even de tijd nodig gehad om te begrijpen dat hij over zending spreekt. Verder lezen →


Ezra 2: juni 2009

Apostel en martelaar Paulus werd ongeveer 2000 jaar geleden geboren. Dit Paulusjaar geeft aanleiding tot talrijke religieuze en culturele initiatieven. Daarom besteden we graag een volledig nummer aan de rol van deze belangrijke figuur in de vroege kerk en aan zijn joodse afkomst. Verder lezen →