Marcus

Jezus onder de wilde dieren (Marcus 1,13)

Door Luc Geysels in VBS-Informatie December 1996 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Het Marcusevangelie. Vliebergh-Sencie-leergang 1995

Door Geert Van Oyen in VBS-Informatie December 1995 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


De genezing van de lamme in drievoud (Mt 9,1-8; Mc 2,1-12; Lc 5,17-26)

De synoptische evangeliën vertellen het verhaal van Jezus elk vanuit hun eigen invalshoek, met eigen accenten. Maar sterker dan die eigen klemtonen is hun grote eerbied voor het overgeleverde materiaal. Verder lezen →


De ongezouten waarheid (Mc 9,49-50)

Door Raoul Syx in VBS-Informatie 15 (1984) 88-93 en 16 (1985) 2-7 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan … Verder lezen →


Volgens Marcus. Bibliografie

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 15 (1984) 82-87 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens … Verder lezen →


“Koninkrijk van God” anno 1982 volgens Marcus

Door Luc Geysels in VBS-Informatie 13 (1982) 2-8 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


Bibliografie bij de zondagslezingen: Evangelie volgens Marcus

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 12 (1981) 61-71 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens … Verder lezen →


Volgens Marcus. Bij het nieuwe Marcusjaar

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 9 (1978) 72-73 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens … Verder lezen →