Marcus

De Aramese woorden van Jezus in het Marcusevangelie

Door Jean Bastiaens in EZRA Bijbels tijdschrift 37: maart 2018 Geselecteerde fragmenten Jezus sprak West-Aramees, de taal die na de Babylonische ballingschap het Hebreeuws gaandeweg als omgangstaal verdrongen heeft. Hebreeuws … Verder lezen →


Twaalf apostelen van Jezus: de eerste groep van vier

In dit artikel bekijken we de eerste groep met Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Over deze apostelen biedt het Nieuwe Testament in verhouding de meeste informatie. Het heeft er mee te maken dat ze de eerste volgelingen van Jezus zijn en zo binnen de apostelgroep een aparte plaats innemen. Verder lezen →


Twaalf op een rij: de apostelen van Jezus

Jezus vormde een hecht team met twaalf van zijn volgelingen. Wie waren deze apostelen en waarom volgden ze Jezus? Waarom waren ze met twaalf en in welke context worden ze gepresenteerd in de evangeliën en de Handelingen van de apostelen? Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Marcus 10,13-16

Tijdens de maanden mei en juni wordt het parochiale leven traditioneel gekleurd door enthousiaste kindjes die hun Eerste Communie vieren. In catechesevoorbereidingen en eucharistievieringen binnen dit kader wordt Jezus steevast voorgesteld als een grote ‘kindervriend’. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Marcus 9,42-50

Deze tekst is in de eerste plaats gericht tot de leerlingen, de leiders van de gemeente, maar geldt uiteindelijk voor elk lid. Het is dreigende taal die de ernst van de vernieuwing die Jezus met zijn boodschap brengt op de voorgrond plaats. De laatste verzen bevatten aanmaningen voor ‘iedereen’ in het heden. Verder lezen →


Marcus mee maken

Het evangelie volgens Marcus: het kortste, het oudste en… het meest actuele! In ‘Marcus mee maken’ reizen de lezers mee in het evangelie en maken ze kennis met belangrijke thema’s en bekende passages. Zo wordt het evangelie uitdagende lectuur voor moderne lezers. Verder lezen →


De reiniging van een melaatse (Marcus 1,40-45)

Door Hendrik Hoet in VBS-Informatie Maart 2000 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Marcus uitgelegd aan andere lezers

Door Geert Van Oyen in VBS-Informatie Maart 1998 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →