Twaalf op een rij: de apostelen van Jezus

Maria en de apostelen op Pinksteren, Maesta-altaarstuk door Duccio di Buoninsegna (1308-1311), Siena, Museo dell'Opera del Duomo

Door Luc Devisscher in EZRA Bijbels tijdschrift 17: maart 2013

Geselecteerde fragmenten

Jezus van Nazareth bracht zijn goede boodschap terwijl hij rondzwierf van dorp naar dorp. In zijn kielzog volgden hem een bont allegaartje van vrouwen en mannen van allerlei slag. Met twaalf van hen vormde hij een team, stuk voor stuk figuren met een uiteenlopende achtergrond. Wie waren deze volgelingen en waarom gingen ze Jezus achterna? Waarom waren ze met twaalf en in welke context worden ze gepresenteerd in de evangeliën en de Handelingen van de apostelen?

[..]

Door hun aantal behelzen ze het hele godsvolk dat bestaat uit vrouwen en mannen van allerlei slag: armen, rijken, tollenaars, zien, meelopers, voorvechters, vissers, vrijheidstrijders en noem maar op. Samen met Jezus is deze groep het prototype van het nieuwe Israël waarin opnieuw de (tegen)stem van bevrijding kan weerklinken.

[..]

In het Nieuwe Testament worden de namen van de apostelen viermaal opgesomd. Deze naamlijsten vinden we in de evangelies van Marcus, Matteüs en Lucas. Lucas neemt de lijst nog een keer over in de Handelingen van de apostelen. Het evangelie van Johannes heeft geen namenlijst maar ‘de twaalf’ als aparte groep van leerlingen zijn er wel bekend (Joh 6,67.70.71; 20,24). Overigens gebruikt Johannes nergens de term ‘apostel’.

[..]

Bovendien komen de meesten oven hen uit het sociaal-economisch achteruitgestelde Galilea. Het zijn vissers of boeren afkomstig van het platteland of uit kleine steden en dorpen. Als ze alles achter laten om Jezus te volgen is dit mogelijk in de hoop op een betere (nabije) toekomst. Sommigen onder hen komen misschien overgelopen uit een andere beweging of komen voor het eerst in aanraking met een religieuze groep.

ezra17De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 17: maart 2013, verkrijgbaar voor €5, inclusief verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra17′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.