parabel

Bijbel en bezinning: Matteüs 13,1-9

Wanneer onvoorwaardelijke vreugde de bron is van waaruit we als mensen ten goede trachten te handelen, zal ontmoediging weinig vat op ons hebben. Ook die hoop is een belofte die deze parabel ons wil schenken. Verder lezen →


Parabels uit het Lucasevangelie

We kennen dit verhaal als “parabel van de verloren zoon”. Dergelijke titel verwijst slechts naar een deel van het verhaal: dat wat de jongste mee-maakt. Hij verwijst niet naar wat de vader en de oudste zoon doet. En toch behoort ook dat gebeuren tot het parabelverhaal. Verder lezen →


Het visnet, een parabel

Door Luc Geysels in VBS-Informatie 15 (1984) 26-36 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


De parabelrede volgens Marcus

Mc. 4,1-36 geeft niet meer dan drie parabels, minder dan Matteüs en Lucas. Dat kan verklaard worden door een volgehouden soberheid in het doorgeven van uitgebreide Jezuswoorden. De evangelist selecteert parabels die rechtstreeks handelen over de komst van het Godsrijk. Verder lezen →