profeet

Eén naam, een veelzijdig boek: Jesaja te midden van de profetische literatuur

Van alle profeten uit het Oude Testament is Jesaja zonder twijfel de bekendste. Naar geen enkel ander boek uit de joodse Schrift wordt zo vaak verwezen in het Nieuwe Testament. Verder lezen →


‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’. Ezechiël 28 en de eerste mens in het aards paradijs

Ezechiël 28 maakt deel uit van een reeks orakels van de profeet tegen de buurvolkeren van Israël. Of zit er ook een aanklacht tegen Israël zelf in verborgen, meer bepaald tegen de hogepriester-koning van Jeruzalem? Verder lezen →


Een profetisch verhaal over een antiprofeet: het boek Jona

Van oudsher geraakten lezers vooral gefascineerd door Jona’s verblijf in de buik van een grote vis, maar het boek Jona heeft ons veel meer te bieden dan enkel deze sprookjesachtige beschrijving. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Amos 7,10-15

In een tijd van economische crisis waarin ons sociale samenlevingsmodel onderdruk is komen te staan loont het de moeite om het boek Amos opnieuw ter hand te nemen. In deze ene perikoop is echter nog meer aan de hand: Amos wordt weggestuurd en afgeblaft door de priester. Verder lezen →


Bereid de HEER een weg in de woestijn (Js 40,3): Johannes de Doper in het kader van zijn tijd

Johannes de Doper verdwijnt van het toneel van zodra Jezus verschijnt. Dat maakt het er niet gemakkelijker op voor wie wil weten wie deze Johannes nu werkelijk was, en wat hij precies verkondigde. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Jeremia 16,19-20

Kan een mens soms goden maken? Diepe voldoening, zelfgave, rustige zekerheid, vertrouwen, liefdevolle gedragenheid, mildheid en mededogen brengen dit soort goden alleszins niet. Verder lezen →


‘Hij moet groter worden en ik kleiner’. Johannes de Doper in tekst en traditie

Hoewel hij geen leerling van Jezus was en bezwaarlijk één van de eerste christenen genoemd kan worden, bekleedt Johannes de Doper een prominente plaats in de christelijke traditie. Wat weten we over deze figuur, van wie verteld wordt dat hij een kameelharen mantel droeg? Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Jesaja 1,11-17

Het betreft een kwestie van alle tijden. Valt religie, of het nu gaat om de joodse variant van Jesaja uit de 8ste eeuw voor Christus of de 21ste-eeuwse versie van katholiek westers christendom, niet heel gemakkelijk ten prooi aan uiterlijk ritualisme en luisterrijk machtsvertoon? Verder lezen →