Reinhart Ceulemans

Wie is Judit?

Het boek Judit leest als een historisch relaas over de veldtocht die Holofernes, de generaal van de Assyrische heerser Nebukadnessar, voert in opdracht van zijn koning Nebukadnessar, die voor een veldtocht versterking vraagt bij verschillende volkeren uit Perzië, Judea en omstreken. Die weigeren echter. Verder lezen →


Ezra 7: september 2010

Het Oude Testament bevat enkele gewelddadige passages. Hoe moeten we die onverwachte fragmenten het best begrijpen? We zoeken het antwoord in dit nummer met een uitgebreide bespreking van het bijbelboek Jozua en van de bijbelse figuur Judit. Verder lezen →