Wie is Judit?

Judith en haar dienstmeid

Door Reinhart Ceulemans, Dries De Crom & Pieter Bob Van Petegem
in EZRA Bijbels tijdschrift 7: september 2010

Geselecteerde fragmenten

Samen met bijbelboeken als Wijsheid, Wijsheid van Jezus Sirach, Baruch en de Brief van Jeremia, behoort het boek Judit tot de zogenaamde deuterocanonieke (letterlijk ‘canoniek op de tweede plaats’) boeken van het Oude Testament. Dit zijn bijbelboeken waarvan de traditie geen Hebreeuwse maar een Griekse versie heeft overgeleverd en die door de rooms-katholieke kerk wel tot het Oude Testament gerekend worden, maar niet door de protestantse. Vanzelfsprekend maken ze geen deel uit van de Hebreeuwse Bijbel.

[..]

Het boek Judit leest als een historisch relaas over de veldtocht die Holofernes, de generaal van de Assyrische heerser Nebukadnessar, voert in opdracht van zijn koning. Het verhaal opent met een beschrijving van Nebukadnessar, die voor een veldtocht versterking vraagt bij verschillende volkeren uit Perzië, Judea en omstreken (hoofdstuk 1). Die weigeren echter, waarop Nebukadnessar zweert wraak te zullen nemen op de hele wereld. Hij ontbiedt zijn generaal Holofernes, die een immens leger verzamelt en vanuit Nineve optrekt richting Judea en op zijn weg verscheidene volkeren onder de voet loopt (2-3).

[..]

Op de vierde dag nodigt hij Judit, van wie hij nog steeds verrukt is, uit voor een feestmaal in zijn tent. Zij smukt zich op en zorgt ervoor dat zij alleen met Holofernes in de tent is, die zich bedrinkt daar hij buiten zijn zinnen is van verlangen naar Judit. Wanneer hij stomdronken is, hakt zij zijn hoofd af en neemt het mee naar haar dorp, waar ze op gejuich onthaald wordt (12-13). Ook Achior looft de daad van Judit en laat zich prompt besnijden (14).

ezra7De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 7: september 2010, verkrijgbaar voor €5, inclus. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra7′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.