Terug naar waar het begon. Het boek Genesis herlezen

Hans Debel en Paul Kevers (red.), Tot geloof komen, Leuven: VBS-Acco, 2016, 208 p., € 22,50Hans Debel en Paul Kevers (red.), Terug naar waar het begon. Het boek Genesis herlezen, Leuven: VBS-Acco, 2017, 214 blz., € 24,50, ISBN 978-94- 6344-211- 4.
 

Deze publicatie is nog steeds verkrijgbaar en kan besteld worden op ons emailadres: info@vlaamsebijbelstichting.be.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting genieten 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Geen enkel bijbelboek is zo bekend als het boek Genesis, met zijn prachtige verhalen over de schepping en de vloed, over Abraham, Jakob en Jozef. Tegelijk is geen enkel bijbelboek in historisch opzicht zo problematisch. Een letterlijke lezing van de tekst botst met hedendaagse wetenschappelijke inzichten.

Gelezen door een literaire en theologische bril bevat Genesis enkele pareltjes van verhalen, die ook hedendaagse, kritische bijbellezers stof tot nadenken geven over God, mens en wereld. Zowel joden, christenen als moslims beroepen zich nog steeds op Abraham, de ‘vader van de gelovigen’. De scheppingsverhalen doen tot op vandaag nadenken over de verbondenheid van de mens met de aarde. Dat maakt het de moeite waard om terug te keren naar het begin van de Bijbel en het boek Genesis opnieuw te lezen.

Dit boek bundelt de lezingen van de Didachè-bijbelcursus Terug naar waar het begon: het boek Genesis herlezen (augustus 2016). Deze studiedagen worden jaarlijks georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting, in samenwerking met de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en het Academisch Vormingscentrum voor Leraren van de KU Leuven. Enkele bijdragen gaan in op de opbouw, de ontstaansgeschiedenis en de achtergrond van het boek Genesis. Andere bijdragen bestuderen de literaire en theologische dimensies ervan, de rijke interpretatiegeschiedenis en de actuele relevantie van het boek voor het denken over ecologie en interreligieuze dialoog.

Dit boek is bedoeld voor al wie, beroepsmatig of uit persoonlijke interesse, belangstelling heeft voor de Bijbel en voor hedendaagse geloofsvragen. Het is ook geschikt voor een lessenreeks of een bijbelgroep over het boek Genesis. Het bevat bijdragen van Hans Ausloos, Mehdi Azaiez, Hans Debel, Valérie Kabergs, Filip Noël, Ine Van Den Eynde en Francis Van den Noortgaete.

OVER DE REDACTEUR
Paul Kevers is oudtestamenticus en secretaris van de Vlaamse Bijbelstichting.
→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Paul Kevers
Hans Debel is oudtestamenticus en lid van de redactieraad van Ezra: Bijbels tijdschrift . Hij werkt als stafmedewerker theologische studies aan het Grootseminarie Brugge, waar hij Oude Testament en Bijbels Hebreeuws doceert. Tevens is hij voorzitter van de Bijbeldienst van het bisdom Brugge. Hij is ook als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.
→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Hans Debel
 

Reacties zijn afgesloten.