Bijbel en bezinning: Handelingen 10,34-43

Bijbel en bezinning: Handelingen 10,34-43

Door Hans Debel in EZRA Bijbels tijdschrift 25: maart 2015

Geselecteerde fragmenten

Petrus opende zijn mond en zei: ‘Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent, maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort, Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet. U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden, de goede boodschap van vrede door Jezus Christus – deze is de Heer over allen. U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde: dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem. En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan. Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden. Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden. Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
– Willibrordvertaling 1995

[..]

Net als talloze andere bijbelse personages is de apostel Petrus een figuur met meerdere kanten, een mens van vlees en bloed – een vat vol tegenstellingen haast. Enerzijds is hij een man met fouten, die op het moment dat Jezus er alleen voor staat, ontkent dat hij hem kent, en die aanvankelijk twijfelt of het wel waar is wat de vrouwen hem op Paasmorgen komen vertellen. Anderzijds stellen de evangeliën hem voor als de hoeksteen waarop Jezus zijn kerk zal bouwen, de herder van Jezus’ kudde, de impulsieve leerling die een belager van Jezus een oor afhakt. Die dubbelzinnigheid maakt Petrus tot een inspirerende figuur in wie we gemakkelijk iets van onszelf kunnen herkennen.

[..]

Het beeld van een ‘vreemde’ stad is heel herkenbaar voor christenen vandaag, en dat maakt de manier waarop Petrus van zijn geloof getuigt zeer inspirerend. Hij houdt immers geen donderpreek waarin hij de onwetenden ‘de waarheid’ voorhoudt, maar vertelt op een open en uitnodigende wijze over zijn geloof, in de hoop dat hij zo anderen zal in-spireren, be-geesteren. Misschien ligt de toekomst van de kerk wel precies in zo’n nederige en bescheiden houding, waarbij mensen niet met de vinger worden gewezen of hun de les wordt gelezen, maar waarbij zij ondanks hun twijfels worden uitgenodigd deel uit te maken van een warme en begeester(en)de gemeenschap. Dat vereist echter mensen zoals Petrus, die ondanks hun tekortkomingen en zonder angst voor de reactie van hun tijdgenoten complexloos uitkomen voor wat zij geloven, ook in een samenleving die aanvoelt als een ‘vreemde’ stad.

ezra25De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 25: maart 2015, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra25′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.