Theofilus

theofilbanner

Door Martijn Steegen in EZRA Bijbels tijdschrift 15: september 2012

Geselecteerde fragmenten

‘Nu heb ik ook besloten alles van voren af aan nauwkeurig na te gaan en voor u, geachte Theofilus, ordelijk op schrift te stellen, zodat u zich kunt overtuigen van de betrouwbaarheid van de berichten die u hebt ontvangen’ (Lc 3,3).

[..]

Aansluitend bij de gebruiken van hellenistische geschiedschrijvers, opent Lucas zijn evangelieboek met een korte proloog (Lc 3,1-4). In deze proloog verduidelijkt hij de gekozen werkwijze en de bronnen – de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen – die hij gebruikte. Zoals blijkt uit het bovenstaande citaat, geeft Lucas tevens het effect aan dat hij met zijn evangelie wenst te bereiken. Hij wil een zekere Theofilus overtuigen van de betrouwbaarheid van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen.

[..]

Wat zou gebeurd zijn, mocht Lucas Theofilus nooit ontmoet hebben? Zou Lucas dan de moed gevonden hebben om zijn versie van de feiten neer te schrijven? Misschien hadden we dan wel nooit vier evangeliën gekend? De sleutel om het belang van Theofilus’ rol voor Lucas bij het neerschrijven van zijn evangelie en het boek Handelingen in te schatten vinden we in het laatste versdeel van Lucas 1,4: ‘de berichten die u hebt ontvangen’.

 

ezra15De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 15: september 2012, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra15′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.