Toekomst voor verhalen en rituelen? Op het snijpunt van bijbel en geloofscommunicatie

Paul Kevers en Joke Maex (red.), Toekomst voor verhalen en rituelen? Op het snijpunt van bijbel en geloofscommunicatie, Leuven: VBS-Acco, 2005, 287 p., € 22,20Paul Kevers en Joke Maex (red.), Toekomst voor verhalen en rituelen? Op het snijpunt van bijbel en geloofscommunicatie, Leuven: VBS-Acco, 2005, 287 p., € 22,20

Dit boek is uitverkocht.
Op alle nog verkrijgbare publicaties genieten leden van de Vlaamse Bijbelstichting 15% korting.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Ritueel, verhaal en geloofscommunicatie zijn nauw met elkaar verbonden. Het leven confronteert mensen met vragen naar zin en betekenis en als antwoord worden verhalen verteld en rituelen gevierd. In en door die verhalen en rituelen worden overtuigingen doorgegeven. Wij leven echter in een tijd waarin de levenswijze van de meeste christenen nauwelijks nog vragen oproept, de oude geloofsverhalen grotendeels hebben afgedaan en mensen op zoek gaan naar en experimenteren met nieuwe rituelen. Hoe gaan wij, christenen, vandaag met (bijbel)verhalen en rituelen om? Onder welke voorwaarden hebben zij toekomst? Spelen ze nog een rol in onze geloofscommunicatie? Zien wij daar creatieve voorbeelden van? Kunnen we op dat vlak iets leren van andere godsdiensten en levensbeschouwingen?

In dit boek wordt naar antwoorden op die vragen gezocht door Lieven Boeve, Erik Borgman, Joost Caen, Dirk Claes, Yves De Maeseneer, Paul Kevers, Stef Lauwers, Bénédicte Lemmelijn, Geert Lernout, Joke Maex, Sara Michielsen, Marianne Moyaert, Ina ter Avest, Gilbert Van Belle, Stef Van den Branden, Ine Van Den Eynde, Walter Van Herck, Geert Van Oyen, Frans Van Segbroeck, Bart Verbesselt en Alexis Werbrouck.

OVER DE REDACTEURS
Paul Kevers is oudtestamenticus en secretaris van de Vlaamse Bijbelstichting. Joke Maex is postdoctoraal wetenschappelijk medewerker Pastoraaltheologie aan de K.U.Leuven.

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

De bijbel doet het in verhalen en daarin juist ligt zijn kracht. De kracht van een goed verhaal is gelegen in het feit dat het altijd open staat voor nieuwe verstaanswijzen; het is nooit ‘af’. Het verhaal dwingt niet, het nodigt uit, het verrast, confronteert, opent perspectieven, geeft nooit zijn ‘laatst waarheid’ prijs. precies door dit narratieve karakter kan de Schrift een rol blijven spelen vandaag: zij reikt verhalen, beelden en symbolen aan om de eigen identiteit van de naar zin zoekende mens te voeden. te midden van menselijk herkenbare contrastervaringen biedt het bijbelverhaal een grensverleggend perspectief aan van hoop en belofte. Het is een blijvende uitdaging om dit op een creatieve, hermeneutisch verantwoorde wijze door te geven aan de komende generaties.

Uit de analyse van de werkelijkheid bleek dat leerkrachten zich in een spanningsveld bevinden. het leerplan kent vooral aan de bijbel een belangrijke plaats toe in het godsdienstonderricht, terwijl leerlingen net die bijbel als overbodig zien. Bijbel en rituelen zouden nieuw leven ingeblazen moeten worden. Een mogelijkheid hierote is het gebruik van alternatieve didactische werkvormen, gesteund om een multipersptivistische visie op godsdienstonderricht.

 

Reacties zijn afgesloten.