Tot geloof komen. Bijbelse perspectieven op geloofsgroei

Martijn Steegen en Paul Kevers (red.), Tot geloof komen, Leuven: VBS-Acco, 2016, 208 p., € 22,50Martijn Steegen en Paul Kevers (red.), Tot geloof komen, Leuven: VBS-Acco, 2016, 208 p., € 22,50, ISBN 9789462927278
 

Deze publicatie is nog steeds verkrijgbaar en kan besteld worden op ons emailadres: info@vlaamsebijbelstichting.be.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting genieten 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Vandaag de dag is geloven allesbehalve vanzelfsprekend. In de Bijbel daarentegen lijkt geloven een evidente zaak. Bijbelteksten laten zich lezen als getuigenissen van gelovige mensen en in bijbelverhalen treden personages op die spontaan gelovig zijn. Het is echter de vraag of die analyse volledig klopt. Bij nader inzien blijkt ‘tot geloof komen’ ook in de Bijbel een groeiproces te zijn, dat bovendien op heel uiteenlopende wijzen kan verlopen.

Dit thema werd behandeld tijdens de Didachè-studiedagen Bijbel te Leuven op 18 en 19 augustus 2015. De lezingen van die studiedagen worden in dit boek gebundeld. De eerste twee bijdragen gaan in op ‘geloven vandaag’ en op het bijbelse Godsbeeld. In de daarop volgende bijdragen worden concrete bijbelteksten over geloofsgroei in hun historische en literaire context bestudeerd en vanuit een christelijk perspectief vertaald naar vandaag.

De bijdragen in dit boek zijn van de hand van Hans Debel, Joël De Ceulaer, Luc De Saeger, Valérie Kabergs, Paul Kevers, Bianca Lataire, Filip Noël, Martijn Steegen en Geert Van Oyen.

OVER DE REDACTEUR
Paul Kevers is oudtestamenticus en secretaris van de Vlaamse Bijbelstichting.
→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Paul Kevers
Martijn Steegen werkt als hoofdpastor van de pastorale dienst in UZ Leuven. Hij is doctor in de Godgeleerdheid en is als gastprofessor verbonden aan de onderzoekseenheid Pastoraaltheologie en Empirische Theologie van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Hij is tevens docent Exegese van het Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en aan het catechetisch instituut Kairos in het bisdom Roermond (NL).
→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Martijn Steegen
 

Reacties zijn afgesloten.