Twaalf apostelen van Jezus: Andreas

Twaalf apostelen van Jezus: Andreas

Door Luc Devisscher in EZRA Bijbels tijdschrift 24: december 2014

Geselecteerde fragmenten

De evangelies vertellen ons dat Andreas een van de eerste leerlingen van Jezus was. Toch stemmen de verschillende teksten over zijn roeping niet helemaal overeen. In de versie van Marcus en Matteüs wordt Andreas door Jezus geroepen samen met zijn broer Simon terwijl ze hun netten aan het uitwerpen zijn op het meer van Galilea. Jezus zegt dat hij hen tot ‘vissers van mensen’ zal maken. Meteen laten ze hun netten achter en volgen hem. In gezelschap van Jakobus en Johannes trekken ze daarna richting Kafarnaüm en volgens Marcus nemen ze daar hun intrek in het huis van Simon en Andreas (Mt 4,18-22 // Mc 1,16-20). Bij Lucas ontbreekt Andreas en gebeurt de roeping van de eerste leerlingen in de context van een wonderbare visvangst (Lc 5,1-11).

[..]

Was het dit wat Andreas wou bereiken, toen hij schoorvoetend de jongen met gerstebrood en vis voorstelde als alternatief voor tweehonderd maal het dagloon van een arbeider (vgl. Mt 20,2)? Wellicht stond hem daarbij de dag voor de geest toen hij zelf, als leerling van Johannes, met Jezus was opgetrokken en tot het besluit was gekomen dat hij de Messias gevonden had. Opvallend is ook hoe de daad van Andreas naadloos lijkt te passen in het plan van Jezus zelf. Had Jezus dit voorzien of is het juist eigen aan een profeet tekenhandelingen te stellen vanuit datgene wat zich spontaan aandient?

[..]

De synoptische evangeliën reserveren een eerder bescheiden plaats voor de apostel Andreas. In de geschriften van Lucas komt hij enkel voor in de lijsten van de twaalf apostelen. Marcus en Matteüs vertellen het verhaal van zijn roeping, en bij Marcus treedt hij verder nog op als getuige van de genezing van de schoonmoeder van zijn broer Simon Petrus en als toehoorder van Jezus’ woorden over het einde. Een meer uitgesproken rol krijgt hij in het vierde evangelie, dat de apostel Andreas laat zien als iemand die mensen tot bij Jezus brengt. De Messias die hij gevonden heeft (zie Joh 1,41) wil hij kenbaar maken aan anderen. Hij leidt zijn broer Simon naar Jezus, brengt een jongen met vijf gerstebroden en twee visjes tot bij Jezus en regelt ten slotte een ontmoeting tussen een groep Grieken en Jezus.

ezra24De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 24: december 2014, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra24′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.