VBS-Informatie 1 (1970) nr. 2

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

In dit nummer vindt U gegevens over:
– pastoraal-bijbelse studiedagen,
– hulpmiddelen voor bijbelkringen

Bijbelcursus

Verder lezen →

Hulpmiddelen voor bijbelkringen

Sommigen pogen op hun eentje een weg te vinden in de H. Schrift, maar raken rap ontmoedigd. Anderen proberen het in groep, maar vinden geen gepaste leiding. Vooral met het oog op deze laatsten heeft de V.B.S. een reeks “inleidingen in bijbelteksten” samengesteld. De reeks is niet alleen bedoeld voor zogenaamde ‘bijbelkringen”, maar ook voor andere groepen die in enkele bijeenkomsten de Bijbel beter willen leren begrijpen.

De “inleidingen” bevatten telkens twee delen. Het eerste is een korte inhoud, bestemd voor de leven van de groep. Het tweede bevat een meer uitgebreide belichting voor de inleider.

Het blad dat de leden in handen krijgen geeft een korte uitweiding over de bijbeltekst of bijbelthema waarover sprake zal zijn in het groepsgesprek. Daarna volgen enkele vragen. Een paas staan in verband met de ontleding van de bijbeltekst. Ze willen de deelnemers aanzetten zelf de gedachtengang van de tekst te achterhalen.

Andere vragen zijn meer onmiddellijk gericht op de actualisatie, en zoeken naar de betekenis van de tekst voor ons, hier en nu. De toelichting voor de gespreksleider biedt de nodige informatie die toelaat de draagkracht van de gekozen bijbeltekst of het bijbelthema te laten aanvoelen.

Werkwijze

De tekst bestemd voor de leden kan best vooraf toegestuurd. dit laat hen toe kennis te nemen van het aangekondigde thema. Desgewenst kunnen zij aan de hand van de gestelde vragen het aangekondigde gesprek voorbereiden.

Het gesprek zelf wordt ingezet door de inleider die informatie geeft over de bijbeltekst en suggesties doet betreffende de betekenis van die tekst voor mensen van onze tijd. Daarna volgt het groepsgesprek, op basis van de gegeven informatie en de vooraf gestelde vragen.

Het kan wenselijk zijn in een tweede groepsgesprek op hetzelfde thema terug te keren. Het blijkt dat het gesprek de tweede maal veel beter vlot loopt.

Tekstkeuze

Bij deze eerste cylcus zijn wij telkens uitgegaan van een belangrijke bijbeltekst uit het Nieuwe Testament, zonder dat wij bij de keuze van die perikopen een logische samenhang nastreefden.

De eerste aflevering gaat op zoek naar de kern van de “Blijde Boodschap”. Vertrekkend vanuit 1Kor. 15, 1-5 stellen wij de vraag: welk goed nieuws heeft het evangelie te bieden voor mensen van nu? De tweede aflevering bespreekt een gekende parabel en toont aan hoe Christus er het risico aandurft stelling te nemen in een concrete situatie.

De derde inleiding biedt een verhelderende kijk op het Kindsheidsevangelie van Lucas.

Aflevering vier behandelt een tekst die centraal staat in het evangelie van Marcus: de belijdenis van Petrus.

Deze tekst is zeer belangrijk voor een goed begrip van Marcus’ evangelie; bovendien bevat hij een zeer rijke geloofsinhoud.

Het laatste nummer van deze eerste reeks heeft het over een zeer moeilijke tekst: de gedaanteverandering van Christus op de berg Tabor, zoals die beschreven werd door Lucas.

De inleidingen die hierbij aangeboden worden zijn samengesteld en uitgetest door de leden van een werkgroep.

U kunt deze gestencilde inleidingen bestellen op het adres van de V.B.S, Spoorwegstraat 12, St Michiels (Brugge) (OUD ADRES, nvdr). Prijs 50 Fr. voor 5 inleidingen bestemd voor de gespreksleider samen met 5 x 10 exemplaren van de korte inhoud voor de groepsleden.

Graag vernemen wij uw oordeel over de bruikbaarheid van de onderscheiden nummers van deze eerste reeks.

Reacties zijn afgesloten.