VBS-Informatie 2 (1971) nr. 1

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Ten geleide

In deze 2e jaargang willen wij u opnieuw informatie verstrekken over bijbelse activiteiten. Vooral echter willen we u enkele nuttige boeken in verband met de bijbel voortellen.

In dit nummer vindt u:
– Bijbelcursus 1971
– Nieuws over de lopende bijbelvertalingen
– Katholieke Bijbelstichtingen op internationaal vlak
– Preekvoorbereidingsgesprekken
– Bijbelpopfestival
– E. Henau e.a;: Jezus van Nazaret
– J. Jeremias: De gelijkenissen van Jezus
– Wenken
– Psalmfiches
– Catechetische Bijbelstudiedag
– “Vraagtekens”
– Bijbel-aan-stoot

Bijbelcursus 1971

Van 16-18 augustus geven wij opnieuw een bijbelcursus in het kader van de Vliebergh-Sencieleergangen te Leuven. Houd deze datum vrij. Het algemeen thema luidt: Hoe moeten wij vandaag de dag het Oude Testament benaderen? Een voorlopig programma ziet er uit als volgt:
Eerste dag: de verhouding tussen Oergeschiedenis (Schepping) en Heilsgeschiedenis (L. Dequeker).
Tweede dag: de activiteit van de wijsheidsliteratuur (J. Luyten). Telkens zal er ’s voormiddags een lezing zijn en groepsdiscussies in de namiddag.

Nieuws over de lopende bijbelvertalingen

Verder lezen →

Katholieke bijbelstichtingen op internationaal vlak

Verder lezen →

Preekvoorbereidingsgesprekken

Verder lezen →

Bijbelpopfestival

Op 2 januari had in het Jaarbeursgebouw te Utrecht het Bijbelpopfestival als hoogtepunt van de actie PALAVER 70 plaats. Nagenoeg 20.000 jongeren, katholieken en protestanten van alle gezindheden, waren de hele dag van overal opgekomen om op jeugdige en eigentijdse wijze over de Bijbel te spreken, te zingen en te beleven. De Stichting “Jeugd en Bijbel” zorgde voor een goede organisatie waarbinnen de jongeren zich écht thuis voelden. Er was vooral veel gelegenheid tot “contact, tot meningsuiting, tot gesprek. En het gesprek was dieper dan de vrije indruk die het bood, liet vermoeden.

Aan het muzikale gedeelte werkten o.m. mee: Mischa Marah, Frida Boccara, Liselotte Gerritsen, Jules De Corte, Louis Neefs, D.C. Lewis en de Les Humphrey Singers. Missionarissen en zendelingen vertelden hoe zij in hun werkterrein de Bijbelse boodschap vertolken voor de mensen van die streken: als zaaiers van een nieuwe oogst van menselijkheid en goedheid.

Uit Vlaanderen, waar uiteraard slechts weinig publiciteit voor deze manifestatie was gevoerd, was een vrij behoorlijke “delegatie” aanwezig.

E. Henau e.a., Jezus van Nazaret, Antwerpen, Patmos, 1971

Verder lezen →

Joachim Jeremias, De gelijkenissen van Jezus, H. Nelissen, Bilthoven, 1968, 174 blz. (oorspronkelijke titel: Die Gleichnisse Jesu, uitgave Siebenstern taschenbusch Verlag, München/Hamburg).

Verder lezen →

Wenken

– Onze Nederlandse Bijbelcatalogus samengesteld door F. Van Segbroeck is nog steeds te verkrijgen – met aanvullingen – door overschrijving van 80 F op onze P.R. 8804.42 (studenten: 50 F). U vindt er de vermelding van alle recente nederlandstalige werken in verband met de bijbel met een woord uitleg over hun bruikbaarheid.
– Sedert december 1970 verschijnt een geïllustreerde uitgave van de Bijbel met uitleg, in wekelijkse afleveringen. U kunt zich bij ons abonneren door overschrijving van 390 F voor de eerste 14 afleveringen (één nummer ontvingt u gratis).
– Bijna tegelijkertijd verschenen verscheidene nieuwe volksmissaals met alle lezingen en misformulieren voor het laatste jaar van de driejarige cyclus.
+ Het nieuwe missaal, Desclée De Brouwer, Brugge
+Nieuw gemeenschapsmissaal, Brepoels-Proost, Turnhout
+ Missaal, Lannoo-Edelweiss, Tielt

Psalmfiches

Verder lezen →

Catechetische Bijbelstudiedag Antwerpen (3-4 januari 1971)

Verder lezen →

“Vraagtekens”

Op 11 december 1970, om 19 uur werd via de B.R.T. in samenwerking met het Belgisch Bijbelgenootschap en de Protestantse Radio en Televisie-commissie, de nieuwe bijbelfilm “Vraagtekens” op het scherm gebracht. Deze schone film werd voor het eerst vertoond te Wenen in september 1970 en heeft grote belangstelling verwekt in verschillende Europese landen. Het doel van de film is de mensen bewust te maken van de aktualiteit van de bijbel. De methode die gebruikt wordt is reacties te bekomen op de zes vragen die in de film aan het publiek worden gesteld.

Van het Vlaamse kijkerspubliek zijn op het bijbelgenootschap een aantal interessante reacties binnengekomen. Een aantal bijbels en boekwerken over de bijbel zullen toegekend worden aan de door onze jury bekroonde antwoorden. Een T.V. forumgesprek rondom de vragen en antwoorden zal doorgaan op 14 mei van 18h50 tot 19h20.

Bijbel-aan-stoot

Verder lezen →

Reacties zijn afgesloten.