VBS-Informatie december 1998

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudstafel

 • Frans Van Segbroeck: Werk in uitvoering
 • Hans Ausloos: De ‘bijbelcode’ eindelijk ontcijferd?
 • Hendrik Hoet: In memoriam Jacques Dupont OSB
 • Aankondigingen
 • Tijdschriften: Catechetische Informatie, Catechetische Service, Collationes, Emmaüs, Info Jebron, Interpretatie, Jota, Kultuurleven, Mensen Onderweg, Met andere woorden, Sacerdos, Schrift, TGL, Tijdschrift voor Theologie, De Vloer
 • Boekbesprekingen
  • Frans Van Segbroeck (red.), De woorden die Jezus ons gegeven heeft (R. Michiels)
  • H. Jagersma, De bijbel lezen. Hoe kun je dat? (H. Ausloos)
  • Nico Tromp, Woorden die wegen wijzen. Zin zoeken in de psalmen (F. Van Segbroeck)
  • J. Drane – K.A.D.Smelik (Nederlandse bewerking), De vurige oven. Israël als speelbal van de grootmachten (Kijk op de bijbel, 3) en De man die de wereld veranderde. Het leven van Jezus (Kijk op de bijbel, 4) (B. Lemmelijn)
  • F. van der Veen, De bijbel als vertaling. Werkboek en De bijbel als boek. Werkboek (B. Lemmelijn)
  • Marina Marissen (red.), Kinderbijbels in woord en beeld (P. Kevers)
  • Frans Lefevre e.a., Waar wijsheid wenkt. Voor bijbelgroepen in een a-jaar (Gensters, 7) (F. Van Segbroeck)
  • Daan Van Speybroeck (red.), De tranen van God. Genese van het beeld in werken van Joseph Semah en Gérard Garouste (P. Kevers)
  • Pieter W. van der Horst, De woestijnvaders. Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege christendom, vertaald en toegelicht (F. Van Segbroeck)
  • H. Wijngaards, Als God ons samenbrengt (Wandelen over water, 3, multimediaal product)
  • Bijbelagenda 365
 • Inhoud jaargang 29 (1998)

Reacties zijn afgesloten.