VBS-Informatie december 2002

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudstafel

 • Frans Van Segbroeck: Het Woord van God: zegen voor alle volken (over de zesde algemene bijeenkomst van de Katholieke Bijbelfederatie, 3-12 september 2002 in Libanon)
 • Frans Van Segbroeck: De Nieuwe Bijbelvertaling: er zit muziek in
 • Frans Van Segbroeck: Bezoek aan Jordanië (verslag bijbels-archeologische reis)
 • VBS- en KBS-nieuws
  • Uitgeverij Tabor zet activiteiten stop
  • ’t Groeide op weg naar Emmaüs en Tabor (Johan Lust over de uitgeversloopbaan van Karel Wynsberghe)
  • Luc Devisscher nieuwe VBS/KBS-stafmedewerker
  • Biblia (nieuwe fondsbrochure KBS/VBS)
  • Willibrordvertaling online
  • Bijbelleesrooster voor 2003
  • Bijbels-archeologische reizen

 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Viering Jan Lambrecht
  • De literaire eenheid van het Johannesevangelie (een nieuw project van de Afdeling Bijbelwetenschap van de K.U.Leuven)

 • Boekbesprekingen
  • Hans Ausloos (red.), Jeremia. Profeet tussen hoop en wanhoop
  • Jan Lambrecht, De kracht van het geloof
  • Karel Hanhart, Het open graf. Marcus’ nieuwe versie van de opstanding
  • Paul Gillaerts (red.), Talita koem. Genres in Bijbel en vertaling
  • Anselm Grün, Beelden van Jezus
  • Sanny Bruijns, Weg van Maria. Als God je leven raakt
  • Anna-Maria De Wilde & Iny Driessen, Bij dag, bij nacht. Psalmen herschreven
  • Herman Andriessen, En God wachtte. Vertellingen bij de Schrift
  • Jan van Spaendonck e.a., Geloven Nu
  • Bijbelagenda 2003

 • Inhoud jaargang 33 (2002)

Reacties zijn afgesloten.