VBS-Informatie december 2003

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudstafel

 • Luc Dequeker: De dialoog tussen christenen en joden
 • Panc Beentjes: Oorlog in het boek Kronieken
 • Frans Van Segbroeck: Met Paulus in Griekenland
 • Uit de wereld van de bijbel
  • Vliebergh-Senciecursus over Paulus
  • Nieuwe Bijbelvertaling

 • Jaar van de Verkondiging
  • Bijbelzondag: 25 januari 2004
  • Vlaamse dag van de Verkondiging: 13 maart 2004
  • Vliebergh-Senciecursus: 23-24 augustus 2004
  • Lezen in de Tora of Pentateuch

 • Nieuwe KBS-VBS-publicaties
  • Kristin De Troyer, Ester
  • Willibrordvertaling 1995 op cd-rom
  • Parabels? Parabels! Luister-, lees- en werkboek met gratis cd bij een vertelprogramma van Francis Verdoodt en Marcel Sterckx
  • Maar wie ís God? 150 antwoorden op vragen van kinderen
  • Lois Rock, Mijn Kleine Bijbel Box
  • Jan van Spaendonck e.a., Geloven Nú deel 2
  • Hendrik Hoet, Liefde aan het woord. De bijbel verkennen vandaag

 • Boekbesprekingen
  • Hendrik Hoet, Liefde aan het woord. De bijbel verkennen vandaag
  • Donald Senior, De Passieverhalen in de vier evangelies
  • Godfried Danneels, Johannes aan het woord
  • Lieven Vanderbrugghen, Op verkenning in een tijd van ballingschap
  • Carlos Noyen, Bij de bron van Elia. De mystieke traditie van de Karmel

Reacties zijn afgesloten.