VBS-Informatie juni 1998

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudstafel

 • Adelbert Denaux: Verzwegen evangeliën? De waarde van de apocriefe evangeliën voor het onderzoek naar de historische Jezus
 • Hans Ausloos: Bileam in de christelijke iconografie
 • Uit de wereld van de bijbel
  • De Toren van Babel in Nijmegen (Bijbels Openluchtmuseum)
  • Bijbels-archeologische reizen van de VBS
  • Programma Vliebergh-Sencieleergangen
 • Boekbesprekingen
  • Groot Nieuws Bijbel. Met deuterocanonieke boeken. Met aantekeningen (F. Van Segbroeck)
  • Herman Servotte, Matteüs literair. Oud en nieuw (F. Van Segbroeck)
  • Hooglied. Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling (P. Kevers)
  • Klaus Berger, Mag je in wonderen geloven? (F. Van Segbroeck)
  • André-Mutien Leonard, Kom Schepper Geest. Tien ontmoetingen over de heilige Geest in het leven van de kerk en de wereld (F. Van Segbroeck)
  • Jos Devijver, Vingerafdrukken van God. Bijbelverhalen eigentijds herlezen (P. Kevers)
  • Jos Devijver, Rita Bodaert e.a., Geloven en gelukkig zijn. Naar een geloofsdialoog met kinderen (P. Kevers)
  • Françoise Doll e.a., Ze noemen hem Jezus (P. Kevers)

Reacties zijn afgesloten.