VBS-Informatie juni 2008

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudstafel

 • Linda Delande, Bijbels voor kinderhanden
 • Reimund Bieringer, Scriptura-project: een nieuwe vorm van bijbeldidactiek
 • ‘De weg van het Woord’ – De Handelingen van de apostelen (Vliebergh-Sencie 2008)
 • Nieuwe publicaties
  • Hooglied: bijbelse liefde in beeld, woord en klank
  • Paulus: een kennismaking
 • Boekbesprekingen
  • Brian Doyle en Reinhart Ceulemans (red.), Ik ben de Heer uw God. De Tien Geboden in traditie, beeld en Bijbel (P. Kevers)
  • Ton Koevoets, De Afscheidsrede van Jezus. Een uitleg van Johannes 13-17 (P. Kevers)
  • Martijn Steegen en Gilbert Van Belle, Leven ondanks dood. Het passieverhaal volgens Johannes (G. Van Oyen)
  • A.F.J. Klijn, De Apocriefen van het Nieuwe Testament. Buitenbijbelse evangeliën, handelingen, brieven en openbaringen (G. Van Oyen)
  • Joris Van Ael, Jezus’ lijdensverhaal in 16 iconen (P. Kevers)
  • R. De Boodt en U. Schäfer, Vlaamse retabels. Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk (H. Ausloos)

Reacties zijn afgesloten.