VBS-Informatie maart 2003

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudstafel

 • Jan Lambrecht: Opstanding en leven na de dood in Lucas 20,34-38
 • Paul Gillaerts: De Nederlandse vertaalpoëticale context van William Tyndales bijbelvertaling
 • VBS-nieuws
  • Vliebergh-Sencieleergangen 2003
  • Bijbels-archeologische reizen in 2003
  • Jaar van de Bijbel
  • Hulde Karel Wynsberghe op 4 april 2003

 • Tijdschriftenrubriek (overzicht van bijbelse artikels)

  • Bibel heute – Bibel und Kirche
  • Catechetische Service
  • Collationes
  • Emmaüs
  • Heiliging
  • Info Jebron
  • Interpretatie
  • Mensen Onderweg
  • Met andere woorden
  • Schrift
  • Streven
  • Het Teken
  • Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL)
  • Tijdschrift voor Theologie
  • Vrienden van het Bijbelhuis

 • Boekbesprekingen
  • Gerd Theissen, De godsdienst van de eerste christenen
  • Het joodse volk en zijn heilige geschriften in de christelijke bijbel (document van de Pauselijke Bijbelcommissie)
  • Dankbaar gedenken wij… Seppe Yperman

Reacties zijn afgesloten.