VBS-Informatie maart 2007

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudstafel

 • Hellen Mardaga, Het gebruik van bijbelteksten in de liturgie van de Goede Week
 • David Godecharle, Andy Vanvoorden en Björn Lapeire: Herhalingen en variaties in het vierde evangelie (verslag van het internationale colloquium Repetitions and Variations in the Fourth Gospel, K.U.Leuven 7-9 november 2006)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Bijbelronde Vlaanderen
  • Vliebergh-Sencie 2007: Koran en Bijbel
  • Bibliodrama
  • Werkplaats voor Theologie en Maatschappij
  • Boeken op Internet
  • Samenwerking KBS – Folkertsma-stichting
 • Nieuwe KBS-publicaties
  • Kunstbijbel in de Willibrordvertaling 1995
  • Twaalf composities naar verschillende kerkelijke tradities op de tekst van Matteüs 6,9-13 uit De Nieuwe Bijbelvertaling
  • Bewaar de schoonheid. Topstukken van religieuze kunst in het aartsbisdom Utrecht
  • Marcus van Loopik, Bitter en zoet. Zestien psalmen verbeeld, vertaald en belicht
  • Tine Ruysschaert, Door toedoen van Bijbelse vrouwen (audio-cd)
  • Zon, maan en sterren. 40 boeiende Bijbelse woorden voor kinderen
  • Onze Vader (Op weg met kleuters)
  • Wees gegroet, Maria (Op weg met kleuters)
 • Boekbesprekingen
  • Geert Van Oyen, Marcus mee maken (J. Lambrecht)
  • Geert Van Oyen & Paul Kevers (red.), De apocriefe Jezus (J. Lambrecht)
  • J. van Oort, Het evangelie van Judas (G. Van Oyen)
  • Katia Mrowiec – Michel Kubler – Antoine Sfeir, vert. Iny Driessen, God Adonai Allah. Vragen over de drie grote religies (G. Van Oyen)
  • Barbara Baert, Reimund Bieringer, Karlijn Demasure en Sabine Van Den Eynde, Noli me tangere. Maria Magdalena in veelvoud (L. Devisscher)

Reacties zijn afgesloten.