Verrijzenis en eeuwig leven in het Johannesevangelie

Verrijzenis en eeuwig leven in het Johannesevangelie

Door Martijn Steegen in EZRA Bijbels tijdschrift 9: maart 2011

Geselecteerde fragmenten

Hoewel de vier evangeliën allemaal werd geschreven vanuit het verrijzenisperspectief, is de kracht waarmee de verrijzenisboodschap in het vierde evangelie weerklinkt, ongeëvenaard. In de laatste twee hoofdstukken van het vierde evangelie treffen we prachtig uitgewerkte verrijzenis- en verschijningsverhalen aan (Joh 20 en 21). Maar de evangelist interpreteert ook de gebeurtenissen uit Jezus’ leven al nadrukkelijk vanuit het verrijzenisperspectief.

[..]

Een eerste set van Johanneïsche verrijzenisuitspraken treffen we aan in de redevoering van Jezus in hoofdstuk vijf (Joh 5,19-47). De redevoering volgt op een verwijt van de Joden aan het adres van Jezus, nadat hij de lamme aan de Schaapspoort in Jeruzalem genas. De Joden beschuldigden Jezus van blasfemie, omdat hij niet alleen de sabbat aantastte door de lamme op die dag te genezen, maar ook God nog zijn Vader durfde te noemen en zichzelf zo met God gelijkstelde (5,18). In deze redevoering worden enekele van de belangrijkste christologische uitspraken van het evangelie in gecondenseerde vorm samengebracht.

[..]

Door middel van een voortdurende herhaling van de verrijzenisuitspraken in de eerste helft van het Johannesevangelie (Joh 1-12), zorgt de evangelist ervoor dat de lezer stapsgewijs telkens tot een dieper verstaan van het verrijzenismotief komt. De spanning tussen het ‘nu reeds’ en het ‘nog niet’ wordt niet opgelost, maar bewaard en zelfs versterkt. In de verschillende clusters blijkt een relatie die getekend wordt door een intieme verbondenheid erg belangrijk.

ezra9De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 9: maart 2011. Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is echter niet meer verkrijgbaar. Recentere nummers van ons tijdschrift kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.