Verrijzenis modern geduid

Verrijzenis modern geduid

Door Roger Lenaers in EZRA Bijbels tijdschrift 9: maart 2011

Geselecteerde fragmenten

Die voor de moderne mens onhoudbare verrijzenis is in de evangelies in een aantal mythologische verhalen ingekleed. Die heten hier mythologisch, omdat het eigene van de mythologie juist daarin ligt dat buitenkosmische krachten of wezens in het binnenwereldse ingrijpen. Een leeggebloed lijk dat na 36 uur weer levend wordt en gezond en wel het graf verlaat, nu hier, dan daar verschijnt, en ten slotte ten hemel opstijgt, veronderstelt voordurend een dergelijk ingrijpen. Binnen de wereld die we uit ervaring kennen, met haar wetten van entropie en zwaartekracht, is zo iets ondenkbaar.

[..]

Maar kan men Jezus’ verrijzenis afwijzen en zich toch christen blijven noemen, wat een mogerne gelovigheid lijkt te doen? Jazeker kan dat. Alles hangt namelijk af van de invulling die men aan het woord ‘verrijzenis’ geeft. Want wat wijst men af? De terugkeer naar een bestaan dat enigzins op het vroegere lijkt, zodat de verrezene vlees en beenderen heeft en huid en haar, dat hij betast kan worden, praten kan, marcheren kan, eten kan.

[..]

Verrijzenis behoort dus tot een woordveld waarin het gaat om slapen en ontwaken. Aangezien men zich neerlegt om te slapen, en ook de begravene neerligt, sluit het ontwaken in dat men opstaat, dus na het liggen rechtop komt, oprijst, verrijst. Dat legt de symbolische waarde van het begrip verrijzenis bloot. Had men in de joodse cultuur de doden niet ine een graf neergelegd, maar bijvoorbeeld gecremeerd, dan had dat hele woordveld, inclusief verrijzenis, zijn onontbeerlijk substraat verloren. Verrijzenis is dus een cultureel bepaalde en vandaar toevallige wijze om te spreken over hetgeen Jezus na (of in) zijn dood overkomen is.

ezra9De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 9: maart 2011. Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is echter niet meer verkrijgbaar. Recentere nummers van ons tijdschrift kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.