Bijbelcursussen in Vlaams-Brabant en Brussel

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven

Sint-Michielsstraat 4, 3000 Leuven – theo.kuleuven.be
016/32.38.73 – info@theo.kuleuven.be

 • Colleges aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven worden bijbelse cursussen gedoceerd. Men kan voor afzonderlijke colleges inschrijven via het systeem van het creditcontract. Het volledige onderwijsaanbod kan je online raadplegen.

Een selectie van bijbelcursussen:

 • Inleiding tot de studie van het Oude en het Nieuwe Testament
  Professoren: Bénédicte Lemmelijn en Gilbert Van Belle.
 • Inhoud en theologieën van het Oude Testament
  Professor: Bénédicte Lemmelijn.
 • Inhoud en theologieën van het Nieuwe Testament
  Professor: Reimund Bieringer.
 • Bijbelgrieks
  Professor: Reimund Bieringer
 • Hebreeuws
  Professor: Pierre Van Hecke

 

Abdij Keizersberg Leuven

Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, tel. 016 31 00 65, www.keizersberg.be

 • Jakobus op de berg

Jakobus Maior of de Meerdere en zijn broer Johannes kregen van Jezus de bijnaam ‘Donderzonen’. Deze naam verwijst wellicht naar hun temperament. Jakobus is de enige apostel wiens marteldood in het Nieuwe Testament vermeld wordt. Volgens de overlevering werd zijn lichaam overgebracht naar Santiago de Compostella.

Vertelling, muziek (orgel, accordeon, fluiten), kunst en een schelpenhapje achteraf brengen de apostel Jakobus weer tot leven.

Datum: dinsdag 10 maart 2015 om 20 uur.
Plaats: Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven.
Begeleiding: Luc Devisscher.

Deze avond maakt deel uit van een reeks van drie vastenconferenties, ‘De driesprong naar Pasen’:
1. Een wandeling van hier naar ginder en terug (Dirk Hanssens, woensdag 4 maart 2015 om 20 uur)
2. Jakobus op de berg (Luc Devisscher, dinsdag 10 maart 2015 om 20 uur)
3. Stabat Mater (Jos Stroobants, woensdag 18 maart 2015 om 20 uur).

 

CCV Brussel

Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel – divobe@ccv.be

 • Maandelijkse bijeenkomsten rond de bijbelboeken Ruth en Ester

Georganiseerd door het Bijbelhuis Brugge in samenwerking met CCV Brussel.
Plaats: Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel.
Data: op vrijdagen 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december 2014, 23 januari, 20 februari, 20 maart, 24 april en 8 mei 2015, telkens van 14u15 tot 16u15.
Begeleiding: Jean Bastiaens

 

CCV Vlaams-Brabant

Varkensstraat 6, 2800 Mechelen – www.ccv.be/vlaams-brabant/vorming
015/29.84.53 – info.vbm@ccv.be

 • Bijbelreeks over de apostelen van Jezus

Jezus van Nazaret bracht zijn goede boodschap terwijl hij rondzwierf van dorp naar dorp. In zijn kielzog volgden hem een bont allegaartje van vrouwen en mannen van allerlei slag. Met twaalf van hen vormde hij een team, stuk voor stuk figuren met een uiteenlopende achtergrond. Wie doet nu zoiets? Dit moet wel fout gaan.
Wie waren deze volgelingen? Waarom gingen ze Jezus achterna? We lezen hun verhaal er op na in de vier evangelies en handelingen en gaan samen op zoek naar de spiegel die zij voorhouden aan teamspelers en zinzoekers van vandaag.

Deze reeks is het eerste onderdeel van de reeks “Mensen van vlees en bloed. Over de apostelen van Jezus” Andere onderdelen kunnen ook gevolgd worden in Mechelen en Herent.

Begeleider: Luc Devisscher

Data: 20 en 27 april, 4 mei – telkens van 20:00 tot 22:15 uur

Locatie: Parochiehuis, Opperstraat 40, 1770 Liedekerke

 

Don Bosco Experience Groot-Bijgaarden

Hendrik Placestraat 44, 1702 Groot-Bijgaarden – www.dbexperience.be
02/466.32.34 – info@dbexperience.be

 • Sacraal moment

Elke donderdagavond om 19h, met o.m. een korte mijmering bij het zondagsevangelie
Begeleider: Paul Van Praet
Om 19h30 ontmoeting met hapje en tapje

 

vzw Motief

Boomsesteenweg 269, 2020 Antwerpen – www.motief.org
03/216.94.83 – info@motief.org

 • Opstaan zal in de nacht gebeuren: opstandingsverhalen in de Bijbel

Opstanding of verrijzenis zijn kernbegrippen in de Messiaanse traditie. In de loop van de kerkgeschiedenis hebben deze woorden zwaar te lijden gehad en werd hun betekenis ingeperkt. Hierdoor dreigen we de hedendaagse verhalen van onderdrukking en dood in al zijn facetten, die schreeuwen om wegen tot opstanding, niet meer in beeld te krijgen. Het is de bedoeling om processen van bevrijding zowel voor de teksten als voor de deelnemers op gang te brengen.

Daarom willen we met de deelnemers aan het leerhuis op zoek gaan naar hedendaagse verhalen van dood én opstanding, zowel vanuit eigen ervaringen als vanuit het lezen van teksten uit de Bijbel, om te zien hoe deze verhalen elkaar kunnen uitdagen en bevruchten.

Begeleider: Paul De Witte
Data: 10 woensdagen van 10 tot 15:45 uur: 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december 2014; 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni 2015
Plaats: Parochiezaal Sint Antonius, Leon Schreursvest 33, 3001 Leuven.

 

Vlaamse Bijbelstichting, Leuven

Sint-Michielsstraat 6 bus 3101, 3000 Leuven – www.vlaamsebijbelstichting.be
016/32.38.63 – info@vlaamsebijbelstichting.be

Elk jaar in augustus organiseren de Vlaamse Bijbelstichting en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een tweedaagse bijbelcursus. Dat gebeurt in het kader van LUCON, de postacademische vorming van de KU Leuven. Het volledige overzicht is terug te vinden op onze pagina’s van de Didachè studiedagen.

 

Johannes XXIII-seminarie, Leuven

Lemmensberg 1, 3000 Leuven – www.johannes23seminarie.be
016/31.02.00 – secretariaat.johannes23@telenet.be

De cursussen van het Theologicum staan open voor al wie geïnteresseerd is. Een voorafgaandelijk gesprek met studieverantwoordelijke Marc Steen is vereist. Hieronder vindt u een overzicht van de bijbelse vakken die gedoceerd worden in het academiejaar 2014-2015:

 • Inleiding Oude Testament I

Docent: Carine Devogelaere
Op donderdag van 11 tot 12:45 uur in het eerste semester.

 • Inleiding Nieuwe Testament I

Docent: Hans Vandenholen
Op dinsdag van 14 tot 15:45 uur in het tweede semester

 • Nieuwe Testament: Paulus

Docent: Hans Vandenholen
Op dinsdag van 11 tot 12:45 uur.

 • Oude Testament: Pentateuch

Docent: Etienne Heyse
Op vrijdag van 11 tot 12:45 uur.

 

Bezinnigscentrum Averbode

Abdijstraat 1, 3271 Averbode – www.abdijaverbode.be
013/78.04.40 – bezinningscentrum@abdijaverbode.be

 

‘De Pelgrim’ Scherpenheuvel

Isabellaplein 15b, 3270 Scherpenheuvel – www.scherpenheuvel.be
013/35.56.40 – onthaalcentrum@scherpenheuvel.be

 • Het Bijbelboek Exodus

Wekelijkse samenkomst op maandagavond van 20 tot 22 uur.

Data: vanaf maandag 29 september 2014.
Begeleiding: Kristel Boeckx en Rita Van Olmen.

 

Norbertijnerabdij Grimbergen

Kerkplein 1, 1850 Grimbergen – www.abdijgrimbergen.be
02/272.40.62 – erik.de.sutter@kerkgrimbergen.be

 

Universitaire Parochie, KU Leuven

Tiensestraat 124, 3000 Leuven – www.kuleuven.be/up
016/32.55.86 – up@upar.kuleuven.be

 

Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen, Leuven

Fr. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen – www.kerknet.be/aartsbisdom/content.php?ID=280
015/29.84.41 (wo 14h-17h) & 016/58.38.99 (za 9h-13h) – higw.mechelen@kerknet.be

 • Profeten

Docent: Etienne Heyse
Data: op zaterdag van 9 tot 10:45 uur, van 6 december 2014 tot en met 28 februari 2015
Plaats: Johannes XXIII-seminarie, Lemmensberg 1, 3000 Leuven.

 • Lucas, Handelingen en Paulus

Docent: Martijn Steegen
Data: op zaterdag van 11 tot 12:45 uur, van 6 december 2014 tot en met 28 februari 2015
Plaats: Johannes XXIII-seminarie, Lemmensberg 1, 3000 Leuven.

 

Merchtem

 

Leerbeek

 

Veltem-Beisem

 

Rijmenam

 

Kortenberg

 

Ternat

 

Christenen voor het Socialisme

Belgradestraat 80, 2800 Mechelen
015/41.64.84 – christenen.v.h.socialisme@skynet.be

 • Psalmen: drama van crisis en hoop – Bijbelvierdaagse

Begeleiding: Bijbelcollectief van Christenen voor het Socialisme
Data: maandag 10 tot donderdag 13 augustus 2015
Plaats: Oasecentrum (Don Bosco) in Groot-Bijgaarden, H.Placestraat 44.
Organisatie: Motief i.s.m. Christenen voor het Socialisme.

Reacties zijn afgesloten.