Vliebergh-Sencie 1970: Het Matteüsevangelie

Programma

Dinsdag 18 augustus 1970

10u00 Literaire en theologische situering van het Matteüsevangelie
Prof. Frans Neirynck
11u00 De Bergrede (Mt. 5-7)
Prof. Albert Bertrangs
15u00 De verrijzenisperikoop (Mt. 28)
Prof. Frans Neirynck
15u00 De zaligsprekingen (Mt. 5)
Prof. Albert Bertrangs

Woensdag 19 augustus 1970

10u00 Het Nieuwe Testament in het licht van het Oude
Prof. Luc Dequeker
11u00 De parabelrede bij Matteüs (Mt. 13)
Prof. Frans Van Segbroeck
15u00 Het transfiguratieverhaal (Mt. 17)
Prof. Luc Dequeker
15u00 De zaligsprekingen (Mt. 5)
Prof. Frans Van Segbroeck

Donderdag 20 augustus 1970

10u00 Matteüs en de toekomstverwachting (Mt. 24-25)
Prof. Jan Lambrecht
11u00 De plaats van het Matteüsevangelie in de ontwikkeling van het primitief christendom
Prof. Paul Vanden Berghe
15u00 Het aardse engagement en de absolute toekomst: drie parabels van Mt. 25
Prof. Jan Lambrecht
15u00 De houding van Matteüs t.o.v. de Joodse Wet
Prof. Paul Vanden Berghe

Praktische informatie

De conferenties vinden plaats in het Maria-Theresia-college, Hogeschoolplein, 3000 Leuven. De inschrijvingen zijn afgesloten.

Reacties zijn afgesloten.