Voorwaarden en voordelen van het VBS-lidmaatschap

De Vlaamse Bijbelstichting is een katholieke vereniging met als doel de Bijbel te verspreiden en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zij wil de omgang met en de kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek bevorderen. Daarom stelt de VBS hulpmiddelen ter beschikking voor al wie individueel of in groep de Bijbel wil lezen en biedt ze informatie over initiatieven en publicaties op het vlak van bijbelexegese en -pastoraat.

Lid worden

Voor het lidmaatschap van de Vlaamse Bijbelstichting, met abonnement op Ezra – Bijbels tijdschrift, vragen wij vanaf jaargang 2023 een bijdrage van minimum 18 euro per jaar (14 euro voor studenten zonder beroepsinkomen, 30 euro voor lezers buiten België wegens de veel hogere verzendingskosten).

Betaling gebeurt door overschrijving op bankrekening BE98 1237 7805 2493 (met BIC CTBKBEBX) van de Vlaamse Bijbelstichting te Leuven. Gelieve duidelijk naam en adres te vermelden van de persoon voor wie het lidmaatschap wordt aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u ons via deze contactgegevens bereiken.

Leden genieten de volgende voordelen:

1. U ontvangt vier keer per jaar Ezra – Bijbels tijdschrift

De Vlaamse Bijbelstichting publiceert sinds 1970 een driemaandelijkse tijdschrift met korte artikels over bijbelse onderwerpen, informatie over bijbelse activiteiten en een boekenrubriek. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.

2. U krijgt korting bij aankoop van VBS-publicaties

De Vlaamse Bijbelstichting publiceert in samenwerking met geselecteerde uitgeverijen hedendaagse boeken, die beantwoorden aan haar bijbels-pastorale doelstellingen. De publicaties zijn toegankelijk voor een breed publiek en behandelen de bijbelboeken van Oude en Nieuwe Testament vanuit verschillende invalshoeken.

3. U kunt een beroep doen op het VBS-secretariaat voor informatie

U kunt het secretariaat van de Vlaamse Bijbelstichting voor informatie en Bijbeldocumentatie contacteren per email (info@vlaamsebijbelstichting.be) of telefonisch op nr. 016 32 38 63 (enkel voicemail!).

Reacties zijn afgesloten.