Zacharias

Zacharias

Door Hans Debel in EZRA Bijbels tijdschrift 15: september 2012

Geselecteerde fragmenten

Het evangelie van Lucas vangt aan met de geboorte van Johannes de Doper. Net als de geboorte van Jezus wordt ze aangekondigd door de engel Gabriël, die verschijnt aan Johannes’ vader Zacharias, een priester, terwijl hij zijn dienst in het heiligdom volbrengt. Zacharias reageert verbaasd op die aankondiging, omdat hij en zijn vrouw Elisabet reeds op leeftijd zijn en Elisabet bovendien onvruchtbaar was. Dit thema is uiteraard welbekend in de oudtestamentische literatuur, waarin Sara, Abrahams vrouw, op hoge leeftijd zwanger wordt van Isaäk, en de profeet Samuël geboren wordt uit de onvruchtbare Hanna en haar man Elkana. Omdat hij de woorden van de engel echter niet meteen gelooft, wordt Zacharias letterlijk met verstomming geslagen: tot op de dag van de besnijdenis en naamgeving van Johannes is hij niet langer in staat om te spreken. Van zodra hij echter zijn stem teruggevonden heeft, ontpot Zacharias zich tot één van de eerste getuigen van het feit dat het nieuwe tijdperk van de Messias aangebroken is. Vervuld van de heilige Geest heft hij een loflied aan waarin hij de reddende kracht en barmhartigheid van God bezingt (Lc 1, 68-79) Dit is het zogenoemde Benedictus, dat dagelijk gezongen wordt in het getijdengebed.

[..]

In het niet-bijbelse Proto-evangelie van Jakobus wordt de getuigende rol van Zacharias nog sterker in de verf gezet: Zacharias wordt er voorgesteld als een martelaar avant la lettre. Het Proto-evangelie verbindt het verhaal van de geboorte van Johannes de Doper, zoals bekend uit het evangelie van Lucas, met het verhaal van de kindermoord te Betlehem, dat beschreven staat in het evangelie van Matteüs (Mt 2,16-18).

 

ezra15De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 15: september 2012, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra15′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.