Zouden deze beenderen nog tot leven kunnen komen? (Ez 37)

Zouden deze beenderen nog tot leven kunnen komen? (Ez 37)

Door Johan Lust in EZRA Bijbels tijdschrift 9: maart 2011

Geselecteerde fragmenten

[1] De hand van de HEER kwam over mij; zijn geest nam mij mee en zette mij neer in het dal dat vol beenderen lag. [2] Hij leidde mij er in alle richtingen doorheen en ik zag hoeveel er over het hele dal lagen en hoe dor ze waren.
[3] Daarop vroeg Hij mij: ‘Mensenkind, zouden deze beenderen nog tot leven kunnen komen?’ Ik antwoordde: ‘Heer GOD, dat weet U alleen.’ [4] Toen zei Hij: ‘Profeteer over deze beenderen en zeg: “Dorre beenderen, luister naar het woord van de HEER. [5] Zo spreekt de Heer GOD tot deze beenderen: Ik ga de levensgeest in u brengen, en u komt weer tot leven. [6] Ik leg pezen op u, bekleed u met vlees en overtrek u met een huid; dan schenk Ik u de levensgeest en u komt weer tot leven. Dan zult u erkennen dat Ik de HEER ben.’
[7] Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik begon, ontstond er een gedruis: de beenderen voegden zich aaneen, elk op zijn plaats. [8] En ik zag hoe er pezen op kwamen en vlees en hoe ze met een huid overtrokken werden. Maar de levensgeest was er nog niet in. [9] Toen zei Hij tegen mij: ‘Profeteer tot de levensgeest, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de levensgeest: “Zo spreekt de Heer GOD: Kom van de vier windstreken, levensgeest, en blaas in deze gevallenen zodat ze weer leven.” ’ [10] Ik profeteerde zoals mij opgedragen was en de levensgeest kwam erin. Ze werden weer levend en gingen overeind staan: een immens groot leger.
[11] Daarop zei Hij tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk Israël. Bij hen leeft de gedachte: “Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan.” [12] Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Zo spreekt de Heer GOD: Ik ga uw graven openen; Ik wek u in grote aantallen uit de dood op en breng u naar Israëls grond. [13] En als Ik uw graven open en u in grote aantallen uit de dood opwek dan zult u erkennen dat Ik de HEER ben. [14] Ik schenk u mijn geest, zodat u weer leeft, en laat u op uw eigen grond wonen. Dan zult u erkennen dat Ik, de HEER, doe wat Ik zeg” – godsspraak van de HEER.’

– Willibrordvertaling 1995

[..]

De dorre beenderen-scène is aanleiding tot een dialoog van de Heer met zijn profeet waaruit moet blijken dat Hij macht heeft over leven en dood. Hij kan geraamten nieuw leven inblazen.

ezra9De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 9: maart 2011. Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is echter niet meer verkrijgbaar. Recentere nummers van ons tijdschrift kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.