Ezra 2: juni 2009

Apostel en martelaar Paulus werd ongeveer 2000 jaar geleden geboren. Dit Paulusjaar geeft aanleiding tot talrijke religieuze en culturele initiatieven. Daarom besteden we graag een volledig nummer aan de rol van deze belangrijke figuur in de vroege kerk en aan zijn joodse afkomst. De rubriek ‘Bijbel en bezinning’ staat even stil bij een fragment uit de eerste brief aan de Korintiërs. Daarnaast is er het laatste nieuws uit ‘De wereld van de Bijbel’ en de boekbesprekingen van recente publicaties.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

Paulus’ hartstochtelijke liefde voor zijn volk

Door zijn ontmoeting met de verrezen Christus verandert Paulus van een overtuigde, gedreven en vrome Farizeeër in een enthousiaste christen die zijn eigen volk probeert te overtuigen van de waarheid van de belijdenis dat Jezus de Messias is. Verder lezen →


Paulus in woord en beeld

‘God heeft zijn zoon aan mij geopenbaard opdat ik hem zou verkondigen aan de volkeren’. Woorden van Paulus uit zijn brief aan de Galaten. Net als wij hebben de mensen tot wie Paulus zich hier richt, wellicht even de tijd nodig gehad om te begrijpen dat hij over zending spreekt. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: 1 Korintiërs 12,4-11

Paulus besluit de Korintiërs een brief te schrijven waarin hij hen wil overtuigen van zijn visie en hen wil oproepen tot een levenswijze die christenen past. De noodzaak van onderlinge eenheid en liefde tot elkaar in de gemeenschap zijn steeds terugkerende thema’s in de brief. Verder lezen →