Ezra 5: maart 2010

In dit voorjaarsnummer schetsen we de oorsprong van Pasen en Pinksteren in het Oude Testament en in de oude liturgische feesten van het Jodendom. Verder belichten we het ‘Lied van Mozes’ in het bijbelboek Deuteronomium en de geloofsbelijdenis in de Eerste Brief aan de Korintiërs. Uiteraard eindigen we met de vaste rubrieken: ‘Uit de wereld van de Bijbel’ en boekbesprekingen.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

Bijbel en bezinning: 1 Korintiërs 15,1-11

De vier evangelies verschillen ook onderling van elkaar voor wat betreft de inhoud en de vorm van de verschijningsverhalen. Dat wijst erop dat de paasverhalen in de evangelies geen historische feitenverslagen zijn. Het zijn geloofsverhalen, in dienst van de verkondiging. Verder lezen →


Op de grens tussen waarschuwing en belofte: het ‘Lied van Mozes’ in Deuteronomium 32

De Israëlieten staan op het punt om het door God begeleide bevrijdingsgebeuren, dat eens bij de uittocht uit Egypte begon, ten volle te verwerkelijken bij de intocht in het beloofde land. Verder lezen →


Pasen en Pinksteren: oudtestamentische achtergronden

De drie oude landbouwfeesten kregen in Israël een nieuwe betekenis. De cyclische, jaarlijkse terugkerende vieringen van de seizoenen werden gekoppeld aan eenmalige heilsfeiten uit de geschiedenis van Israël. Verder lezen →