Ezra 7: september 2010

Het Oude Testament bevat enkele gewelddadige passages. Hoe moeten we die onverwachte fragmenten het best begrijpen? We zoeken het antwoord in dit nummer met een uitgebreide bespreking van het bijbelboek Jozua en van de bijbelse figuur Judit. ‘Bijbel en bezinning’ behandelt twee moeilijke passages uit het Nieuwe Testament en uiteraard is er het laatste nieuws ‘Uit de wereld van de Bijbel’ en de boekenrubriek.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

Brutaal geweld in het boek Jozua

Het boek Jozua is één van de boeken uit de Hebreeuwse Bijbel die nauwelijks gelezen worden in de rooms-katholieke liturgie. Dat is niet zonder reden: de retoriek van het boek Jozua wordt namelijk getypeerd door zeer geweldadig taalgebruik. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Matteüs 10,34-39 & Lucas 12,49-53

Jezus brengt geen ‘gemakkelijke’ vrede, die conflicten toedekt en gebaseerd is op compromissen. Echte vrede kost moeite en volgehouden inzet, en is wellicht niet bereikbaar zonder strijd. De grondtoon van de woorden van Jezus in deze perikoop is: het rijk Gods vraag een radicale beslissing. Verder lezen →


Wie is Judit?

Het boek Judit leest als een historisch relaas over de veldtocht die Holofernes, de generaal van de Assyrische heerser Nebukadnessar, voert in opdracht van zijn koning Nebukadnessar, die voor een veldtocht versterking vraagt bij verschillende volkeren uit Perzië, Judea en omstreken. Die weigeren echter. Verder lezen →