Ezra 8: december 2010

In dit nummer besteden we aandacht aan de profeet Ezechiël uit het gelijknamige oudtestamentische bijbelboek. We onderzoeken vervolgens de rol van wonderen in het Evangelie volgens Johannes en hun betekenis voor het christelijk geloof. We hebben ook de vaste rubrieken ‘Bijbel en bezinning’, ‘Uit de wereld van de Bijbel’ en de boekbesprekingen.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

Wonderen en geloof in het Johannesevangelie

In onze tijd wordt een ernstige reflectie over het historische karakter van Jezus’ wonderen echter veelal gemeden. De betekenis van de wonderen ligt dan in de symbolische uitdrukking van een geloofsgegeven. Maar hoe kunnen we nog geloven in de historiciteit van Jezus’ wonderen? Verder lezen →


Ezechiël. Scharnier tussen Jeremia en Jesaja

De inwoners van Jeruzalem zijn van mening dat de ballingen terecht om hun fouten weggevoerd zijn. De kinderen van deze laatste groep moeten, volgens hen, dan ook de gevolgen blijven dragen. In de twistgesprekken dient Ezechiël die achtergeblevenen scherp van antwoord. Verder lezen →