Het Lucasevangelie

Filip Noël en Paul Kevers (red.), Het Lucasevangelie, Leuven: VBS-Acco, 2019, 180 p., € 24,20Filip Noël en Paul Kevers (red.), Het Lucasevangelie, Leuven: VBS-Acco, 2019, 180 blz., € 24,20, ISBN 978-94-637-9272-1.

Deze publicatie is nog steeds verkrijgbaar en kan besteld worden op ons emailadres: info@vlaamsebijbelstichting.be.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting genieten 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Het evangelie volgens Lucas is wel eens ‘het mooiste boek’ van het Nieuwe Testament genoemd. Tal van prachtige verhalen en parabels zijn ons alleen bekend dankzij het Lucasevangelie, dat bovendien grote invloed had op de christelijke traditie, iconografie en liturgie. Tijdens de Didachè-studiedagen Bijbel, die jaarlijks in Leuven worden georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting en de Faculteit voor Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, werd in augustus 2018 het evangelie van Lucas opnieuw voor het voetlicht gebracht. De bijdragen van de sprekers werden in dit boek gebundeld. Ze bieden een algemene inleiding op het Lucasevangelie en belichten de persoonlijkheid van de auteur als geschiedschrijver en theoloog. Verder komen specifieke aspecten van dit evangelie aan bod en worden drie belangrijke tekstgedeelten uitvoerig besproken: het programmatische optreden van Jezus in de synagoge van Nazareth, het ‘grote reisverhaal’ en het verrijzenishoofdstuk.

Dit boek bundelt de lezingen van de Didachè-studiedagen Bijbel Het Lucasevangelie van augustus 2018. Deze studiedagen worden jaarlijks georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting in samenwerking met de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Deze publicatie is bedoeld voor al wie, beroepsmatig of uit persoonlijke interesse, belangstelling heeft voor de Bijbel en voor hedendaagse geloofsvragen. Het bevat bijdragen van Jos de Heer, Jaak Janssen, Paul Kevers, Bianca Lataire, Filip Noël, Nico Riemersma, Martijn Steegen en Caroline Vander Stichele.

Reacties zijn afgesloten.