Bijbelvertalingen

Luther, de Bijbel en de Lage Landen

Maarten Luther was een vurige voorstander van bijbellezing in de volkstaal. De Bijbel moest ook voor gewone mensen toegankelijk zijn. Hij beschouwde de Schrift immers als de enige noodzakelijke en voldoende bron voor de theologie en het leven. Verder lezen →


Protestanten en de Bijbel

Op 31 oktober van dit jaar is het exact 500 jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg spijkerde met kritiek op de misstanden en de methoden van de Romeinse Kerk. Het bleek het startsein van de Reformatie. Verder lezen →


De Nieuwe Bijbelvertaling: op weg naar een revisie

Elke vertaling is op den duur aan herziening onderhevig. Op 1 januari 2017 is het revisieproject van de NBV gestart, dat volgens de planning drie jaar in beslag mag nemen. Verder lezen →


‘Katholieke’ Nederlandse bijbelvertalingen in de periode 1660-1730

Aan het einde van de zeventiende eeuw beschikten katholieke en protestantse gelovigen in de Lage Landen over hun eigen bijbelvertalingen, maar waren ze niet altijd tevreden over de kwaliteit van die vertalingen. Verder lezen →


De Bijbel in Gewone Taal. Consequente keuze voor ‘eenvoudige taal’ en een ‘duidelijke tekst’

In oktober 2014 verscheen een nieuwe vertaling van de Bijbel voor het Nederlandse taalgebied: de Bijbel in Gewone Taal. Verder lezen →


Liturgische bijbelvertalingen: waarom en hoe?

In het Franse taalgebied verscheen in november 2013 de nieuwe Traduction liturgique de la Bible, een vertaling van de volledige Bijbel, bestemd voor het gebruik in de liturgie. Verder lezen →


Hebreeuwse accenten en bijbelvertalen

De voorleesbaarheid van de Nieuwe Bijbelvertaling is geen moderne verworvenheid. Zo’n 1500 jaar geleden speelde deze kwestie al een rol bij de vastlegging van de Masoretische tekst van de Hebreeuwse bijbel. Verder lezen →


Nederlandse bijbelvertalingen in de zestiende eeuw

Door Paul Gillaerts in VBS-Informatie Juni 2003 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →