Ezra 17

Tussen het kruis en het lege graf: buitenbijbelse verhalen over Jezus’ afdaling naar de hel en opstanding uit de doden

Zowel het Evangelie van Nicodemus als het Evangelie van Petrus vullen de stilte van de sabbat na Jezus’ kruisiging op met verhalen tussen zijn dood en verrijzenis. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Amos 7,10-15

In een tijd van economische crisis waarin ons sociale samenlevingsmodel onderdruk is komen te staan loont het de moeite om het boek Amos opnieuw ter hand te nemen. In deze ene perikoop is echter nog meer aan de hand: Amos wordt weggestuurd en afgeblaft door de priester. Verder lezen →


Twaalf op een rij: de apostelen van Jezus

Jezus vormde een hecht team met twaalf van zijn volgelingen. Wie waren deze apostelen en waarom volgden ze Jezus? Waarom waren ze met twaalf en in welke context worden ze gepresenteerd in de evangeliën en de Handelingen van de apostelen? Verder lezen →


Ezra 17: maart 2013

In deze Paastijd bekijken we twee apocriefe verhalen over de ‘nederdaling ter helle’ volgens het Evangelie van Nicodemus en de verrijzenis volgens het Evangelie van Petrus. We onderzoeken eveneens de verschillende naamlijsten van de apostelen in het Nieuwe Testament. Verder lezen →