Ezra 29

Bijbel en bezinning: Wijsheid van Jezus Sirach 28,2-5

Vergeving is echter geen ‘makkelijk’ pleistertje, geen snel en handig woordje ‘sorry’. Vergeving impliceert iets heel moeilijks: deemoedige erkenning van wat er gebeurd is. Verder lezen →


Verrader wordt held…? Het ‘Evangelie van Judas’ tien jaar later

In april 2006 deed het apocriefe Evangelie van Judas behoorlijk wat stof opwaaien. Bijna tien jaar later houden de meeste geleerden er dan ook een aanzienlijk gewijzigde visie op na. Verder lezen →


‘Tristis est anima mea’. De liturgische doorwerking van het boek Klaagliederen in de Donkere Metten

De Tenebrae verbinden het lijden van het volk Israël met de passie van Christus en roepen de toehoorders op om zich tijdens het Paastriduüm in te leven in een rouw- en bekeringsproces. Verder lezen →


Ezra 29: maart 2016

In dit nummer onderzoeken we de invloed van het boek Klaagliederen op de liturgie van de Donkere Metten, de lezingendiensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. We bekijken opnieuw het Evangelie van Judas, 10 jaar na de publicatie van deze gnostische tekst. Verder lezen →