Ezra 38

Bijbel en bezinning: 1 Koningen 19,3-8

We moeten weer leren leven met blutsen en builen en beseffen dat falen en mislukken bij het leven horen. Onze samenleving zou daar erkenning aan moeten geven. Je zou de ruimte en de gelegenheid moeten krijgen om op adem te komen, zoals Elia. Verder lezen →


‘God is liefde’. Lofzang op de liefde in 1 Johannes 4,7-21

De woorden ‘liefhebben’ (agapaô) en ‘liefde’ (agapè) komen opvallend veel voor in de drie brieven van Johannes, die slechts enkele bladzijden van het Nieuwe Testament beslaan. Het herhaaldelijk voorkomen van beide woorden daagt elke lezer van de brieven uit. Verder lezen →


De Messias tussen dood en leven. De belijdenis van Marta en Maria in woord en daad (Joh 11,1-12,19)

Bij Johannes komt het aan Maria, de zus van Marta en Lazarus, toe om haar belijdenis in een profetische daad om te zetten. Hun broer Lazarus is de getuige in persoon dat wie in Jezus gelooft, nooit zal sterven. Verder lezen →


Ezra 38: juni 2018

Dit nummer van Ezra schenkt aandacht aan de acht scènes in het Evangelie van Johannes over de opwekking van Lazarus en de geloofsbelijdenis van Marta en Maria. We kijken ook naar liefde in de eerste Johannesbrief. Bijbel en Bezinning handelt deze keer over 1 Koningen 19,3-8. Verder lezen →