Filip Noël

Ezra 24: december 2014

Dit eindejaarsnummer belicht de inhoud en de opbouw van het kerstverhaal bij Matteüs. We zetten ook onze reeks over de apostelen verder, dit keer met Andreas. Verder lezen →


Ezra 13: maart 2012

“Mijn God, waarom heeft U mij in de steek gelaten?” Deze wanhopige vraag roept Jezus uit aan het kruis, maar de tekst wordt ook al vermeld in Psalm 22. We besteden ook aandacht aan Psalm 65 in onze rubriek ‘Bijbel en bezinning’ en we gaan op zoek naar de theologische aspecten in de Matteüspassie van Johann Sebastian Bach. Verder lezen →


Het geheim van Maria Magdalena

Met de opkomst van de historisch-kritische exegese kon het middeleeuwse Magdalenabeeld geen stand houden. De moderne Maria Magdalena oogt afgeslankt. Zij is haar aura van zondares kwijt en daarmee ook een beetje van haar erotische uitstraling. Zij is nu de moedige getuige. Maar wat is haar getuigenis ward? Verder lezen →


Ezra 6: juni 2010

Doorstaat de hedendaagse Magdalena-hype de historisch-kritische exegese? Dat onderzoeken we in dit nummer. We maken ook de balans op van het onderzoeksproject ‘Maria Magdalena en het aanraken van Jezus’ en bekijken de relatie tussen geloof en kunst. Verder lezen →


De Weg van het Woord. De Handelingen van de apostelen

Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe bouwden zij hun gemeenschappen op? Hoe gingen ze met elkaar om? Het bijbelboek Handelingen biedt een veelkleurig antwoord op deze vragen. Verder lezen →


Paulus’ hartstochtelijke liefde voor zijn volk

Door zijn ontmoeting met de verrezen Christus verandert Paulus van een overtuigde, gedreven en vrome Farizeeër in een enthousiaste christen die zijn eigen volk probeert te overtuigen van de waarheid van de belijdenis dat Jezus de Messias is. Verder lezen →


Ezra 2: juni 2009

Apostel en martelaar Paulus werd ongeveer 2000 jaar geleden geboren. Dit Paulusjaar geeft aanleiding tot talrijke religieuze en culturele initiatieven. Daarom besteden we graag een volledig nummer aan de rol van deze belangrijke figuur in de vroege kerk en aan zijn joodse afkomst. Verder lezen →