Jan Wuyts

En Paulus dan? Een ervaringsbericht over de Pauluslezing in de zondagsliturgie

De manier waarop de Pauluslezing een plaats krijgt in de Dienst van het Woord, is niet erg bevorderlijk om ze de aandacht te geven die ze verdient. Verder lezen →


Ezra 20: december 2013

In dit themanummer belichten we de Schriftlezingen van de eucharistieviering. Het nieuwe lectionarium is een van de belangrijkste veranderingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Verder lezen →