Jean Bastiaens

Een ‘boetvaardige’ of een ‘dankbare’ zondares? Lucas 7,36-50

Een onbekende vrouw, vaak omschreven als ‘een boetvaardige zondares’, zalft de voeten van Jezus, tot ontsteltenis van de farizeeër Simon die Jezus gastvrij in zijn huis heeft onthaald. Maar speelt hier ook niet al een specifieke interpretatie mee? Verder lezen →


Ezra 41: maart 2019

In dit nummer van Ezra belichten we voetwassing door de ‘boetvaardige zondares’ en de specifieke interpretaties van deze perikooptitel. Daarna verkennen we de inhoud van de Tweede brief van Petrus. Tot slot actualiseren we uitgebreid het verhaal van Jozef in de put. Verder lezen →


De Messias tussen dood en leven. De belijdenis van Marta en Maria in woord en daad (Joh 11,1-12,19)

Bij Johannes komt het aan Maria, de zus van Marta en Lazarus, toe om haar belijdenis in een profetische daad om te zetten. Hun broer Lazarus is de getuige in persoon dat wie in Jezus gelooft, nooit zal sterven. Verder lezen →


Ezra 38: juni 2018

Dit nummer van Ezra schenkt aandacht aan de acht scènes in het Evangelie van Johannes over de opwekking van Lazarus en de geloofsbelijdenis van Marta en Maria. We kijken ook naar liefde in de eerste Johannesbrief. Bijbel en Bezinning handelt deze keer over 1 Koningen 19,3-8. Verder lezen →


De Aramese woorden van Jezus in het Marcusevangelie

Door Jean Bastiaens in EZRA Bijbels tijdschrift 37: maart 2018 Geselecteerde fragmenten Jezus sprak West-Aramees, de taal die na de Babylonische ballingschap het Hebreeuws gaandeweg als omgangstaal verdrongen heeft. Hebreeuws … Verder lezen →


Ezra 37: maart 2018

Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie … Verder lezen →


De Nieuwe Bijbelvertaling: op weg naar een revisie

Elke vertaling is op den duur aan herziening onderhevig. Op 1 januari 2017 is het revisieproject van de NBV gestart, dat volgens de planning drie jaar in beslag mag nemen. Verder lezen →


Ezra 33: maart 2017

In dit nummer besteden we aandacht aan de sleutelrol van Maria Magdalena in het verkondigen van de verrijzenis. We kaarten eveneens de revisie van De Nieuwe Bijbelvertaling aan. ‘Bijbel en bezinning’ gaat deze keer over Lucas 10,21. Verder lezen →