Jeremia

Bijbel en bezinning: Jeremia 1,4-8

Jeremia klaagt. Hij worstelt met zijn roeping. Hij wordt versmaad en uitgelachen. En al van in het begin, bij de eerste passage die zijn roeping beschrijft en die we hier lezen, zien we dat hij weerstand biedt. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Jeremia 16,19-20

Kan een mens soms goden maken? Diepe voldoening, zelfgave, rustige zekerheid, vertrouwen, liefdevolle gedragenheid, mildheid en mededogen brengen dit soort goden alleszins niet. Verder lezen →


Ezechiël. Scharnier tussen Jeremia en Jesaja

De inwoners van Jeruzalem zijn van mening dat de ballingen terecht om hun fouten weggevoerd zijn. De kinderen van deze laatste groep moeten, volgens hen, dan ook de gevolgen blijven dragen. In de twistgesprekken dient Ezechiël die achtergeblevenen scherp van antwoord. Verder lezen →


Jeremia, profeet tussen hoop en wanhoop

De oudtestamentische profeet Jeremia is zonder twijfel het archetype van de hedendaagse gelovige, heen en weer geslingerd tussen geloof en twijfel. Enerzijds toont Jeremiah zich bereid onvoorwaardelijk als Gods heraut op te treden, anderzijds worstelt hij voortdurend met zijn geloof in God. Verder lezen →