liturgie

‘Tristis est anima mea’. De liturgische doorwerking van het boek Klaagliederen in de Donkere Metten

De Tenebrae verbinden het lijden van het volk Israël met de passie van Christus en roepen de toehoorders op om zich tijdens het Paastriduüm in te leven in een rouw- en bekeringsproces. Verder lezen →Liturgische bijbelvertalingen: waarom en hoe?

In het Franse taalgebied verscheen in november 2013 de nieuwe Traduction liturgique de la Bible, een vertaling van de volledige Bijbel, bestemd voor het gebruik in de liturgie. Verder lezen →


En Paulus dan? Een ervaringsbericht over de Pauluslezing in de zondagsliturgie

De manier waarop de Pauluslezing een plaats krijgt in de Dienst van het Woord, is niet erg bevorderlijk om ze de aandacht te geven die ze verdient. Verder lezen →


Lazarus’ dorre beenderen: Ezechiël 37 en Johannes 11

Bij de keuze van bijbelteksten in de liturgie na Vaticanum II heeft men ernaar gestreefd om de schriftlezingen op elkaar af te stemmen. De oudtestamentische lezing is meestal gekozen vanuit de klemtoon in de evangelietekst. Toch is het gelegde verband niet altijd even gelukkig. Verder lezen →


Het belang van wat er niét staat. Opvallende weglatingen in de oudtestamentische zondagslezingen

De invoering van een wekelijkse lezing uit het Oude Testament mag zonder meer revolutionair genoemd worden. Geregeld wordt echter in de perikoop zelf gesnoeid door één of meerdere verzen weg te laten. Verder lezen →


50 jaar ‘Sacrosanctum Concilium’ – Bijbel en liturgie sinds Vaticanum II

Sacrosanctum Concilium uit 1963 is een mijlpaal in de geschiedenis van de liturgie. Een van de belangrijkste hervormingen – naast de invoering van de volkstaal – was het in ere herstellen van de ‘dienst van het woord’. De lezing uit de heilige Schrift kreeg opnieuw de plaats die haar toekomt. Verder lezen →


Het gebruik van bijbelteksten in de liturgie van de Goede Week

Het vieren van de Goede Week is voor de meesten onder ons een vanzelfsprekend gegeven. We staan er niet bij stil dat de liturgie van de Goede Week tijdens de voorbije decennia meermaals werd hervormd. Verder lezen →