Lucas

Een ‘boetvaardige’ of een ‘dankbare’ zondares? Lucas 7,36-50

Een onbekende vrouw, vaak omschreven als ‘een boetvaardige zondares’, zalft de voeten van Jezus, tot ontsteltenis van de farizeeër Simon die Jezus gastvrij in zijn huis heeft onthaald. Maar speelt hier ook niet al een specifieke interpretatie mee? Verder lezen →


‘Magnificat anima mea Dominum’. Het danklied van Maria in het Lucasevangelie

In het Magnificat stelt Lucas Maria voor als de ‘arme’ bij uitstek. Haar lied is één uitbundige verheerlijking van God die de ‘mensen van lage toestand’ verheft en die barmhartig omziet naar de kleinen en de nederigen. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Lucas 10,21

De tegenstelling tussen wijzen en eenvoudigen in dit citaat van Lucas is een paradox, letterlijk een ‘schijnbare’ tegenstelling. Echte wijsheid wordt bij uitstek gekenmerkt door eenvoud… Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Lucas 15,23-32

In dit bijzondere Jubeljaar van Barmhartigheid komt de ‘parabel over de verloren zoon’ geregeld ter sprake. Alle aandacht gaat uit naar de barmhartigheid van de vader. Mijn sympathie blijft echter hangen bij de oudste zoon. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Lucas 6,20-26

Met verse beelden van talloze vluchtelingen voor ogen klinken de zaligsprekingen van de armen heel wereldvreemd in de oren. De hongersnood, het gehuil en de beschimping van op de vlucht geslagen volwassenen en kinderen staan veraf van elk geluk. Verder lezen →


De eenvoud van Maria. Het verhaal van Jezus’ geboorte volgens Lucas

Het is haast een paradox: het kerstverhaal, één van de bekendste bijbelse verhalen, blijkt helemaal niet in de Bijbel voor te komen – of toch niet in de vorm zoals het te vinden is in de talrijke hervertellingen ervan. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Lucas 10,38-43

Zijn deze ‘gemakkelijke’ woorden van Jezus juist niet ongemakkelijk voor mensen die dag in dag uit het beste van zichzelf geven in de zorg voor anderen? Het zorgen voor kinderen of voor bejaarde ouders, wassen en strijken, boodschappen doen, wéér een keer koken… Verder lezen →


Twaalf apostelen van Jezus: de eerste groep van vier

In dit artikel bekijken we de eerste groep met Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Over deze apostelen biedt het Nieuwe Testament in verhouding de meeste informatie. Het heeft er mee te maken dat ze de eerste volgelingen van Jezus zijn en zo binnen de apostelgroep een aparte plaats innemen. Verder lezen →