Nieuw Testament

Barmhartigheid in het Nieuwe Testament

Als iemand een christen vraagt om een voorbeeld te geven van barmhartigheid in het Nieuwe Testament, dan is de kans groot dat hij of zij naar de parabel van de barmhartige Samaritaan zal verwijzen. De voorkeur voor deze parabel is terecht. Verder lezen →


Verrader wordt held…? Het ‘Evangelie van Judas’ tien jaar later

In april 2006 deed het apocriefe Evangelie van Judas behoorlijk wat stof opwaaien. Bijna tien jaar later houden de meeste geleerden er dan ook een aanzienlijk gewijzigde visie op na. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Handelingen 10,34-43

Het beeld van een ‘vreemde’ stad is heel herkenbaar voor christenen vandaag, en dat maakt de manier waarop Petrus getuigt zeer inspirerend. Hij houdt immers geen donderpreek, maar vertelt op een open en uitnodigende wijze over zijn geloof. Verder lezen →


De brief van Judas: een nobele onbekende in het Nieuwe Testament?

Niet geheel ten onrechte kan de brief van Judas het meest verwaarloosde boek van het Nieuwe Testament worden genoemd. Verder lezen →


De dromen van Jozef. Het verhaal van Jezus’ geboorte volgens Matteüs

Door Hans Debel in EZRA Bijbels tijdschrift 24: december 2014 Geselecteerde fragmenten Het is ook de manier waarop rond deze tijd van het jaar op scholen en elders het zogenoemde … Verder lezen →


Twaalf apostelen van Jezus: Andreas

De evangelies vertellen ons dat Andreas een van de eerste leerlingen van Jezus was. Toch stemmen de verschillende teksten over zijn roeping niet helemaal overeen. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Barnabas

Barnabas is een opmerkelijke figuur, een van de eerste volgelingen van Jezus. Eigenlijk heette hij Jozef, Josès of Josse voor de vrienden, zoals blijkt uit de Handelingen van de apostelen. Hij was een doorwinterde jood, een Leviet. Verder lezen →