Psalmen

Bijbelse dino

Het moest ervan komen: de onweerstaanbare dino heeft ook het bijbellandschap betreden. In het Nederlandse Algemeen Dagblad van 9 november 1993 vonden we een merkwaardige bijdrage van de hand van drs. B.J.E. van Noort. Verder lezen →


Psalm 30: realistische vroomheid

De spreker brengt tot uitdrukking dat hij wil reageren op een weldaad van JHWH. Zowel omhooghalen als verhogen duiden op een beweging van laag naar hoog: ze liggen op hetzelfde betekenisregister. Verder lezen →


Bibliografie over de psalmen

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 20 (1989) 65 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens … Verder lezen →


Psalmen zingen. Overzicht over het beschikbaar materiaal

Psalmen waren oorspronkelijk geschreven om gezongen te worden in de liturgie. Dit overzicht van het beschikbare materiaal is opgemaakt in de jaren ’70. Verder lezen →


De psalmen. Bibliografische kroniek

Sinds men de psalmen in de volkstaal is gaan bidden, begint men er zich meer en meer rekenschap van te geven dat de moeilijkheden die men vroeger ondervond, niet alleen een gevolg waren van de Latijnse vorm waarin het psalmgebed moest gezegd worden. Verder lezen →


Vluchtende wateren en opspringende bergen. In de leer bij de psalmen

Door Luc Geysels in VBS-Informatie 3 (1972) nr. 3, 2-7 1 Eens trok Israël weg uit Egypte, uit het vreemde land vandaan 2 Hij maakte toen Juda tot zijn heilig … Verder lezen →


Psalmfiches

Bij het christelijke bidden van de Psalmen heeft men zich eeuwenlang bediend van de Psalmopschriften (tituli) en van de psalmoraties. Deze tituli gaven de hoofdinhoud aan van de Psalm tegen het klankbord van de christelijke volheid. Verder lezen →